Топ питань щодо вступної кампанії з відповідальним секретарем приймальної комісії ОНМедУ Е. Бурячківським

 1. Карантин подовжено, чи зміняться терміни вступної кампанії? Коли вона почнеться?

– Не дивлячись на продовження карантину, вступна кампанія-2020 розпочнеться в терміни, передбачені змінами до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2020 року № 591 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698 та Правилами прийому до ОНМедУ у 2020 році, а саме: з 13 серпня 2020 року.

 

 1. Вступна кампанія ще не почалася, але приймальна комісія активно працює. Який ваш режим роботи?

– Так, з 20.07. по 31.07.2020 р. приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 14.00 години; з 13.08. по 11.09.2020 р. приймальна комісія   з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00 години (крім 16, 22, 31 серпня 2020 року, коли комісія  працюватиме до 18.00 години). Субота, неділя – вихідний. З 27.08. по 31.08.2020 року приймальна комісія працює щоденно до 16.00 без вихідних.

 1. Якісь нововведення чекають абітурієнтів?

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім певних категорій осіб, з 13 до 22 серпня   включно подають заяви тільки в електронній формі.

 • У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017 – 2020 років
 • Вступники можуть подати до пяти заяв на місця державного замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
 • Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахових вступних випробувань. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років.

 

 1. Результати ЗНО з яких предметів необхідно надати?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів з визначеним мінімальним значенням кількості балів з кожного конкурсного предмету, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, а саме:

для здобуття ступеня магістра галузі знань 22-“Охорона здоров’я” –спеціальність 222 – “медицина”, 221 – ”стоматологія” (за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

 • українська мова та література – не нижче 130 балів;
 • біологія або хімія (на вибір) – не нижче 150 балів;
 • фізика або математика (на вибір) – не нижче 150 балів.

 

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів наступний:

для здобуття ступеня магістра галузі знань 22-“Охорона здоров’я” –спеціальність 222 – “медицина”, 221 – ”стоматологія”

І конкурсна пропозиція:

1) українська мова та література – не нижче 130 балів;

2) біологія – не нижче 150 балів;

3) хімія або математика на вибір – – не нижче 150 балів.

 

для здобуття ступеня магістра галузі знань 22 – “Охорона здоров’я” спеціальність 226 -”фармація” *

І конкурсна пропозиція:

1) українська мова та література – не нижче 100 балів;

2) біологія – не нижче 100 балів;

3) хімія або математика на вибір – – не нижче 100 балів.

ІІ конкурсна пропозиція:

1) українська мова та література – не нижче 100 балів;

2) біологія – не нижче 100 балів;

3) хімія або фізика на вибір – – не нижче 100 балів.

* – конкурсний бал не менше 130 балів.

 

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 226 – фармація  і вступають на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності “226-Фармація” (денна та заочна форма навчання), зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (не нижче 100 балів) та комплексного фахового випробування (фармацевтична хімія і фармакогнозія) не нижче 120 балів. Фахове випробування проводиться у формі письмових тестових завдань з фармацевтичної хімії і фармакогнозії.

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста галузі знань 22 – охорона здоров’я за спеціальністю 223 – медсестринство і вступають на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності “226-Фармація” (денна та заочна форма навчання), зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (не нижче 100 балів) та комплексного фахового вступного випробування не нижче 120 балів. Фахове випробування проводиться у формі письмових тестових завдань та розв’язування задач з медичної біології та медичної хімії.

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 – медсестринство і вступають на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності “222-Медицина” (денна форма навчання), зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (не нижче 100 балів) та комплексного фахового вступного випробування не нижче 130 балів. Фахове випробування проводиться у формі письмових тестових завдань та розв’язування задач з медичної біології та медичної хімії.

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 221 – стоматологія і вступають на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності ”221-Стоматологія” (денна форма навчання), зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (не нижче 100 балів) та комплексного фахового вступного випробування не нижче 130 балів. Фахове випробування проводиться у формі письмових тестових завдань та розв’язування задач з медичної біології та медичної хімії.

 

 1. Які прохідні мінімуми з профільних предметів?

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність.

(https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/konkurs/)

 

 1. У цьому році приймаються Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання тільки за 2020 рік?

– 2020 року приймають сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років з предметів, які передбачені Правилами прийому до ОНМедУ у 2020 році.

 1. Що включає в себе конкурсний бал?

Конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень вступника, якаобраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО та Правил прийому до конкретного вишу.

Конкурсний бал обчислюється:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*МЛ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета на вибір; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 Умов прийому), МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Для всіх спеціальностей, на які проводиться набір на перший курс, ОНМедУ встановлює наступні вагові коефіцієнти:

К1 =  0,30;

К2 =  0,35;

К3 =  0,30;

К4 =  0,05;

К5 =  0,00.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

2) для вступу на другий курс для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

 

 1. Як буде проходити подача заяв? До якого числа?

– Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 серпня;
 • прийом заяв і документів починається 13 серпня, а закінчується о 18-й годині 16 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18-й годині 22 серпня — для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО;
 • вступні іспити проводяться в кілька сесій (за графіком, який оприлюднений на сайті Університету) з 1 до 12 серпня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень). З 13 до 22 серпня можуть проводитись додаткові сесії для вступників на контракт;
 • співбесіди проводяться з 16 до 18 серпня включно.

У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

– Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання прийом заяв та документів розпочинається 13 серпня і закінчується о 18.00 годині 22 серпня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 серпня по 31 серпня. Рейтингові списки осіб, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються 06 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 12.00 години 10 вересня.  Зарахування цієї категорії вступників проводиться 11 вересня 2020 року.

 

 1. Чи будуть бюджетні місця?

– Так, ми чекаємо Наказ МОЗ України щодо виділених обсягів прийому студентів до закладів вищої та післядипломної освіти МОЗ України у 2020 році, у тому числі, і нашому Університету.

 1. Яка робота була проведена університетом щодо профорієнтації серед випускників шкіл та медичних училищ, коледжей?

– Співробітниками, студентськими самоврядуванням, профкомом студентів університету була проведена велика профорієнтаційна робота по залученню вступників до лав Одеського національного медичного університету.

Робота проводилась за багатьма напрямками – серед випускників загальноосвітніх шкіл, медичних училищ, у центрах зайнятості Одеси та Одеської області. Були підготовлені друковані інформаційні матеріали стосовно спеціальностей та умов прийому до ОНМедУ.

Відвідали загальноосвітні навчальні заклади м. Одеси де зустрітись з учнями випускних класів та провести профорієнтацію стосовно вибору професії. Відвідали медичні училища та коледжі Одеської, Миколаївської, Херсонської областей де зустрітись з студентами випускових курсів та провели профорієнтацію стосовно вступу на скорочену форму навчання за обраною спеціальністю.

24 січня 2020 року проведено захід «День відкритих дверей» під час якого вступники ознайомилися зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка магістрів в університеті, отримали консультації з питань правил прийому, поспілкувалися з провідними викладачами та відвідали анатомічний музей і музей історії університету.

Постійна промоція університету через засоби масової інформації, виступи на телебаченні провідних вчених ОНМедУ, публікація статей у газетах та журналах м. Одеси. Розміщено відеоролик про ОНМедУ на фейсбук, пости в інстаграм.

 1. Якщо карантин не закінчиться до початку вступної кампанії, як будуть проходити іспити?

– Вступні випробування, передбачені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2020 року № 591 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698 та Правилами прийому до ОНМедУ у 2020 році, будуть проводитись   з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

 1. Чи звертаються до вас абітурієнти з інших країн?

– Так. На теперішній час підрозділ Приймальної комісії з прийому іноземних громадян активно надає консультації щодо вступу та видає запрошення на навчання, що необхідні для отримання візи в країні проживання абітурієнтів. Прийом документів та проведення вступних випробувань у іноземних вступників почнеться 1 серпня 2020 року.