Президент присвоїв професору ОНМедУ Руслану Вастьянову високе звання  «Заслужений діяч науки і техніки України»

Президент Володимир Зеленський присвоїв доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Руслану Сергійовичу Вастьянову почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» — за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Відповідний указ №195/2021 президент підписав 17 травня 2021 року.

Професор Вастьянов Р. С. є відомим в Україні та за її межами вченим у галузі патологічної фізіології, нейропатофізіології, експериментальної епілептології, висококваліфікованим фахівцем, який володіє технікою виконання патофізіологічних, нейрофізіологічних, нейрофармакологічних дослідів. Вільно володіє англійською мовою, що майстерно застосовує в навчальному процесі.

Значним внеском у розвиток вітчизняної патофізіології та епілептології є наукові праці професора Р. С. Вастьянова, присвячені дослідженню патогенетичних механізмів хронічного судомного синдрому. У співавторстві з професорами О. О. Шандрою і Л. С. Годлевським розкрито патогенетичні механізми хронічного судомного синдрому з урахуванням пептидо- і цитокіно-зумовлених механізмів, показано патогенетичне значення пептидергічних механізмів при епілептизації мозку. Виявлено взаємозв’язки між нервовою та імунною системами, які викликають загальний дизрегуляторний ефект в умовах досліджуваної патології. Вперше встановлені протисудомні ефекти нейротропіну, кіоторфіну, неокіоторфіну та інших нейропептидів за умов гострих і хронічних судом. Отримані результати свідчать про системні нейропатофізіологічні механізми хронічної епілептичної активності та є експериментальним обґрунтуванням розробки патогенетично обґрунтованих методів її корекції. Підсумком зазначених досліджень є отримання 10 патентів України та колишнього СРСР за методиками моделювання і пригнічення судомної активності.

Професор Р. С. Вастьянов — автор 360 наукових публікацій, у т. ч. 7 підручників з грифом МОЗ України (3 — англійською мовою), 7 монографій, 22 навчально-методичних рекомендацій. Під його керівництвом захищено 1 докторську дисертацію, виконуються 8 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Р. С. Вастьянов виконує значний обсяг наукової, педагогічної, організаційної та методичної роботи. Він є науковим редактором журналу «Інтегративна антропологія», Головою комісії університету з протидії академічному плагіату, вченим секретарем Наукового товариства патофізіологів України, Головою Одеського обласного товариства патофізіологів, членом правління Одеського обласного товариства неврологів, членом Українського товариства фізіологів і Українського товариства нейронаук.

Присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» професору Руслану Сергійовичу Вастьянову вкотре свідчить про високий професіоналізм викладачів Одеського національного медичного університету, їхнє бажання вдосконалюватися і розвивати вітчизняну медичну науку.