Кафедра інфекційних хвороб ОНМедУ дякує докторові медичних наук, професорові Трихлєбу В.І.

Кафедра інфекційних хвороб ОНМедУ дякує докторові медичних наук, професорові кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Трихлєбу Володимирові Івановичу за цікаву і вкрай актуальну доповідь «Особливості перебігу інфекційних хвороб в умовах АТО», представлену на засіданні Одеського відділення Всеукраїнської асоціації інфекціоністів!