Новинки фонду Наукової бібліотеки

Інноваційні технології в практику ендодонтії – монографія співробітників кафедри терапевтичної стоматології УМСА з ендодонтії за ред. проф. Ніколішина А.К. У виданні йдеться про нові ефективні методи ендодонтичного лікування хворих з ускладненим карієсом, що розроблені на основі мікробілогічних , біохімічних, морфогістологічних, клінічних досліджень.

У навчальному посібнику Ендокринологія у стоматологічній практиці за ред. д.м.н., проф. Л.Є.Бобирєвой, та д.м.н., проф. А.К. Ніколішина на сучасному рівні висвітлені питання етіології, патогенезу, патогенезу, діагностики, лікування і профілактики як ендокринних, так і захворювань порожнини рота. Посібник містить також протоколи надання медичної допомоги хворим.

Висловлюємо свою подяку Науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького в особі пані Marta Nadraga за подароване видання Лікова Психологія проф., д.м.н. , зав.каф. клін.фармації , фармакотерапії та стандартизації ЛНМУ А.Б. Зіменковського. Книга пропонує новий погляд на актуальну проблему сучасності: людина в світі ліків, місце медикаментів у житті пацієнта, лікаря, фармацевта, суспільства та їх взаємодія й співіснування.

Методичні рекомендації Відеотораскопічні технології при бойових пораненнях та травмах грубної клітки за ред. Головного хірурга Збройних Сил України, Командування Медичних сил полковника медичної служби, к.м.н., доц. Гуменюка К.В. описують загальні принципи виконання відеотораскопії , комплекс торакально-ендохірургічного інструментарію та принципи проведення мініінвазивної методики.

Посвященная 130-летию памяти Елены Петровны Блаватской, книга «Ночные видения», представляет читателю рассказы, написанные выдающимся теософом, писателем, основательницей Теософского общества, Е.П. Блаватской. В пяти произведениях в увлекательной форме описаны необычные, но вполне реальные события, связанные с жизнью человека одновременно в трех мирах: физическом, тонком и духовном. Описаны законы, действующие в этих мирах.