Нове видання кафедри гігієни та медичної екології

Незважаючи на важкі випробування, які переживає Україна, кожен, хто залишився працювати на своєму місці, відповідно до викликів часу, виявляє мужність, твердість, витримку і відданість своєї країні, місту, професії. Адже життя не може і не повинно зупинятися, а темні сили, які піднялися з якихось пекельних глибин, будуть знищені.

У такому сенсі й сприймається все нове і світле, спрямоване не тільки у цей час, але у майбутнє.

От і зовсім нещодавно, датована 2022 роком, вийшла в світ праця співробітників кафедри гігієни та медичної екології ОНМедУ — навчально-методичний посібник “Біостатистика”, рекомендований Вченою радою ОНМедУ від 28. 12. 2021 р., для студентів вищих навчальних медичних закладів II-IV рівнів акредитації.

Автори цього видання — вчені з великим досвідом як практичної, так і науково-викладацької роботи, які створили численні наукові праці: В. В. Бабієнко — академік НАН ВО України, д. м. н., професор, зав. кафедри гігієни та медичної екології ОНМедУ, заслужений діяч науки і техніки України, лікар вищої категорії, автор понад 180 наукових публікацій і монографій; А. В. Мокієнко — д. м. н., старший викладач кафедри гігієни та медичної екології, автор понад 600 наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники; В. Ю. Левковська — к. м. н, доцент кафедри гігієни та медичної екології, автор понад 50 публікацій.

Посібник присвячено узагальненню даних літератури щодо методичних аспектів проведення практичних занять з біостатистики для студентів медичних закладів вищої освіти. Тематика відповідає діючій програмі з предмету. Викладені питання щодо відносних величин та графічних методів аналізу, характеристики і аналізу статистичних даних, методичних основ організації статистичних досліджень у системі охорони здоров’я та інших питань.

Для кожної теми представлено навчальні завдання та методики їх виконання, рішення типових завдань, контрольні питання.

Цей посібник буде потрібний у підготовці нинішніх студентів — майбутніх лікарів як ще одна складова надії на те, що все у нас буде добре!