НАКАЗ про тимчасове переведення співробітників ОНМедУ на дистанційну роботу