Найкращі студенти: навчання і наука

Студентка 6 курсу МФ-3 Ганна Крюкова — одна з тих, хто дуже серйозно ставиться до своєї майбутньої професії і постійно працює над поглибленням знань.

Ганна брала участь у воркшопах з хірургії, анестезіології та гематології у м. Чернівці, а також у конференціях та науково-практичних семінарах.

З першого курсу є активним учасником студентського наукового товариства. Має більше 20 публікацій тез своїх доповідей на конференціях, де завжди посідала призові місця, отримуючи дипломи 1, 2 та 3 ступенів. Публікувала свої статті в міжнародних та вітчизняних Scopus-журналах. Вона цікавиться не лише теоретичними джерелами знань, а й експериментальними дослідженнями. За вдосконалену модель вимірювання фізичної витривалості щурів у експерименті отримала патент на винахід та на корисну модель.

А за результатами подальших досліджень впливу нітратних сполук на загальний стан щурів та на ендотелій судин виграла студентську олімпіаду наукових робіт на кафедрі патофізіології. Її робота була відібрана на університетському етапі для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з фундаментальної медицини у 2019 році.

У 2020 році Ганна Крюкова посіла 2 місце на конкурсі “The second final round of the All-Ukrainian contest of student”s scientific papers in the field of Fundamental medicine (in English)”.

Ганна також є активісткою студентського самоврядування. З першого курсу допомагає в організації щорічної студентської конференції ОНМедУ, в якій уже три роки поспіль є секретарем секції. Також бере участь в організації наукової конференції патофізіологів «Читання ім. В. В. Підвисоцького».

— Пишаюся, що з третього курсу була обрана старостою СНГ патофізіології та допомагаю студентам в їхніх перших кроках у науці. Адже лікування, засноване на дослідженнях, — доказова медицина — є запорукою успішної роботи у майбутній професії, — каже Ганна. — Хочу висловити щиру подяку людям, які стали для мене прикладом і на яких я рівняюся, зав. кафедри патофізіології, доктору медичних наук професору Р. С. Вастьянову; моєму наставнику, доктору медичних наук професору І. В. Савицькому; асистенту кафедри патофізіології С. В. Руснаку.