Набір громадян України на військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОГОЛОШУЄ НАБІР  ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ.

    Одеський національний медичний університет в 2021 році здійснює набір на військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби громадян, які мають або здобувають ступінь вищої медичної освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Згідно спільного Наказу Міністерства Оборони України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України № 322/631/709 від 28.06.2016року, громадяни можуть проходити військову підготовку в Одеському національному медичному університеті за рахунок коштів, що надходять від фізичних осіб як плата за послуги в галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою за військово-обліковою спеціальністю 901010 “Лікувальна справа в наземних військах, авіації та на кораблях”.

Для вступу на військову підготовку кандидат має бути  громадянином України,  придатним до військової служби за станом здоров’я, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт  на навчання.

Громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і Військову присягу та атестовані до офіцерського складупісля закінчення університету й отримання освітньо-кваліфікаційного  рівня не нижче бакалавра,  наказом Міністра оборони України присвоюється первинне офіцерське військове звання – молодший лейтенант медичної служби.

ВІДБІРКОВА  КОМІСІЯ  КАФЕДРИ  МЕДИЦИНИ  КАТАСТРОФ  ТА  ВІЙСЬКОВОЇ  МЕДИЦИНИ ОДЕСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  МЕДИЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ