НА ЗУСТРІЧ НОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ОНМедУ

Останніми роками у Україні, як й у усьому світі, стрімко розвівається нова лікарська спеціальність “фізична та реабілітаційна медицина”.
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини виконує лікарську діяльність з метою запобігання, поліпшення та відновлення порушень структур та функцій організму, що виникли внаслідок різних хвороб та травм, оптимізацію активності та участі з урахуванням реабілітаційного прогнозу особи з обмеженням життєдіяльності незалежно від віку та існуючого діагнозу, а також стану оточуючого середовища. Організовує, очолює та забезпечує координацію виконання повного реабілітаційного циклу: медичне та реабілітаційне обстеження, встановлення реабілітаційних цілей, визначення реабілітаційних втручань, необхідних для досягнення цих цілей (https://moz.gov.ua/uploads/1/9223-dn_20181213_2331.pdf).
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини повинен мати другий рівень вищої освіти (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина» та спеціалізація за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації).
Нова лікарська спеціальність “фізична та реабілітаційна медицина” є офіційно присутньою в Номенклатурі лікарських спеціальностей (https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0015-98), та до Проєкту наказу “Про затвердження Положення про інтернатуру”у перелік16 спеціальностей, які належать до первинної спеціалізації відповідно до UEMS (Європейська асоціація медичних спеціальностей).
Лікарі-фізіотерапевти, лікарі ЛФК, лікарі ЛФК та спортивної медицини після проходження спеціалізації з ФРМ та трирічної роботи на посаді лікаря ФРМ можуть атестуватись далі з урахуванням усього стажу роботи та кваліфікаційної категорії (пункт 11 Розділу ІІІ Положення про порядок проведення атестації лікарів – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-98#n101).

Вимогами до надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій у 2020 році передбачено оплату НСЗУ послуг з медичної реабілітації спеціалістами, вимоги до спеціалізації яких визначено наступним чином: лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Фахівці кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології ретельно готуються до викладання нової спеціальності у ОНМедУ.

Так, завідувачка кафедри професор Юшковська О.Г. пройшла навчання за фахом, що було організовано ГО Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини за участю викладачів і керівництва Борда Європейського товариства фізичної та реабілітаційної медицини – ESPRM та Європейської спілки медичних спеціалістів – UEMS (м. Київ; 2016, 2017 рр).

У 2018 році професор Юшковська О.Г. пройшла навчання у МОЗ України за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та організовуватиметься МБФ “Українська фундація громадського здоров’я” з метою впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) і отримала сертіфикат Національного тренера з МКФ, які навчають медичних працівників, працівників соціальної та освітньої сфер користуватись новою для України класифікацією.

Фахівцями кафедри у 2019 році вже підготовлено, затверджено та оприлюднено у фаховому виданні «Український журнал фізичної та реабілітаційної медицини» Типову робочу програму з ФРМ для студентів медичних ВНЗ.

Наступним важливим кроком було проходження професором Юшковською О.Г. та доцентом Кухар Н.М. курсів спеціалізації з ФРМ, що з минулого року почали проводитись на кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, та отримання сертифікату лікаря ФРМ.

Таким чином, ОНМедУ має можливість розпочаті підготовку та перепідготовку фахівців Одеського регіону із сучасної лікарської спеціальності вже восени 2020 року.