Мій вибір – ОНМедУ!

Студент Одеського національного медичного університету Веніамін Мостовий про вибір професії та навчальний заклад.