Країна воює, але навчання ніхто не відміняв

Таким був лейтмотив виступу проректора із забезпечення якості освіти Валентини Проценко на засіданні Вченої ради, яке відбулося 31 березня під головуванням ректора академіка Валерія Запорожана.

«Країна переживає дуже важкі часи, життя і плани наших співвітчизників різко змінилися, але це не означає, що треба зупинити підготовку кадрів, які будуть потрібні нашій державі у майбутньому. Найважливіше питання зараз — забезпечення якості освіти, яка здобувається у дистанційному режимі. І з першого дня війни навчальний процес не зупинявся, явка студентів становить понад 85 % щоденно», — зазначила проректор із забезпечення якості освіти.

Навчальний процес проходить в Одеському національному медичному університеті у дистанційній формі на платформі Microsoft Teams. Проведення занять щоденно підлягає моніторингу з боку адміністрації та деканатів, тому кожне заняття має бути зафіксоване викладачами і зберігатися, а звіти — надсилатися на електронну адресу інформаційно-технічного відділу.

Також ведеться щоденний моніторинг місця перебування студентів та виходу їх на зв’язок. Проректор з науково-педагогічної роботи К. О. Талалаєв веде контроль кількості студентів, які проживають у гуртожитках.

Стан справ із зазначених питань щотижнево розглядається та аналізується на ректоратах Університету. Рішення ректоратів оформлюються відповідними нормативно-розпорядчими документами та доводяться до відома відповідальних за виконання працівників Університету.

Однією з важливих проблем у нинішніх умовах є забезпеченість мережею інтернету як викладачів, так і студентів, адже частина їх виїхала за межі України, а деякі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Викладачі виявляють увагу до кожного випадку, до кожного студента окремо та знаходять можливість оцінити їх знання об’єктивно. Враховуючи різні ситуації, які виникають з об’єктивних причин, і за потребою окремим групам здобувачів вищої освіти проводяться додаткові консультації і заняття.

Забезпечення якості освіти в ОНМедУ передбачає здійснення внутрішнього та зовнішнього оцінювання результатів навчання, контроль на рівні деканатів, завідувачів кафедр, викладачів, проводиться підсумковий (семестровий) контроль, атестація.

«Професорсько-викладацький склад нашого славетного вишу повинен зробити все можливе, щоб в цих надзвичайних умовах не знижувати планку якості освіти. Це наш внесок у Перемогу, це внесок у майбутнє України!», — наголосила Валентина Проценко.