Фармацевтична гігієна

Вийшов в світ навчальний посібник “Фармацевтична гігієна”, який підготували зав кафедри гігієни та медичної екології ОНМедУ д. м. н. проф. В. В. Бабієнко у співдружності із викладачами кафедри д. м. н. А. В. Мокієнком та О. А. Грузевським. Посібник був рекомендований до друку Вченою радою ОНМедУ 31.03.2022 р., тобто він зовсім новенький.

На сторінках видання викладено питання загальної гігієни та гігієнічні аспекти роботи аптечних закладів із врахуванням останніх досягнень гігієнічної науки і практики та нормативної документації фармацевтичної галузі.

Студенти-фармацевти зможуть користуватися посібником під час теоретичної підготовки,  а також при виконанні практичних завдань, під контролем викладача і під час самостійної роботи відповідно до навчального плану і програми.

Навчальний посібник адресований студентам спеціальності “Фармація”  медичних вишів II- IV рівня акредитації та учнями фармацевтичних коледжів.

Крім того, він стане у нагоді й працівникам аптечних закладів.