Науково-практична конференція з міжнародною участю «Об’єднання науки та практики: до 85-річного ювілею кафедри дитячої хірургії»

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ЛІКАРІ, КОЛЕГИ!

Нагадуємо Вам про можливість взяти участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Об’єднання науки та практики: до 85-річного ювілею кафедри дитячої хірургії», яка відбудеться з 18.05.2023р. по 19.05.2023 р. у форматі дистанційної участі у зв’язку з сьогоднішніми обставинами.

         Конференція включена до Переліку заходів Безперервного професійного розвитку (код заходу 5501671). Кількість балів БПР: 10 балів – участь у заході тривалістю 2 дні; 20 балів – стендова доповідь; 30 балів – усна доповідь (згідно з наказом МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р.)

         Організатори конференції: кафедра дитячої хірургії Одеського національного медичного університету МОЗ України.

 ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 – історії розвитку дитячої хірургії в Україні
– сучасні досягення дитячої хірургії та педіатричної науки в Україні
– сучасні особливості викладання клінічних дисциплін у медичному виші

 До участі у конференції запрошуються доктора і кандидати наук, накові співробітники, спеціалисти медичних профілей, пошукачі вчених ступенів, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти.

 У конференції візьмуть участь провідні вітчизняні вчені, іноземні фахівці з Великобританії, Німеччини, Польщі, Канади, Ізраїлю, лікарі-хірургі дитячі, загальні хірургі, педіатри, неонатологи, терапевти та лікарі загальної практики-сімейної медицини з усіх регіонів України.

    Робоча мова: українська, англійська.

Програма конференції →

        Офіційний сайт конференції – https://onmedu.edu.ua/events/naukovo-praktichna-konferencija-z-mizhnarodnoju-uchastju-ob-iednannja-nauki-ta-praktiki-do-85-richnogo-juvileju-kafedri-ditjachoi-hirurgii/

      За результатами конференції протягом 10 днів планується електронне видання Збірнику матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Об’єднання науки та практики: до 85-річного ювілею кафедри дитячої хірургії». Збірнику присвоюється бібліотечні індекси УДК и міжнародний стандартний номер ISBN

     Вимоги до оформлення тез доповідей: Обсяг тез – до 3 сторінок А4, включаючи список джерел; шрифт Times New Romanкегль 14; інтервал – 1,0; поля – всі по 2 см; абзац – 1,25 см. Зверху по лівому краю сторінки – прізвище, ініціали автора (шрифт жирний, кегль 12); вчений ступінь, вчене звання, посада або статус автора: науковець, викладач, аспірант, здобувач тощо; для здобувачів – спеціальність, місце роботи (навчання) у називному відмінку; e-mail адреси всіх авторів. Нижче через 1 строчку прописними (всіма великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт жирний, вирівнювання по центру).Перелік літератури розміщується після тексту. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках.

  •  • Вступ./ Introductions.
  •  • Ціль роботи./Aim.
  •  • Матеріали та методи./Materials and methods.
  •  • Результати та обговорення./Results and discussion.
  •  • Висновки./Conclusions.;
  •  • Постійні виноски заборонені.

Останній термін відправлення тез до 6 травня 2023 року включно.

   Планується видання наукових статей у фаховому журналі Одеського національного медичного університету категорії Б «Одеський медичний журнал» (вимоги на сайті: http://journal.odmu.edu.ua)

    Файли необхідно назвати за призвіщем ПЕРШОГО АВТОРА

    Для реєстрації учасникам необхідно обов’язково заповнити реєстраційну картку за посиланням: https://forms.gle/DVk7rVfRvWZQZcCcA

 Усні доповіді:  просимо Вас, будь ласка, записати доповідь у вигляді відеофайлів (формат .avi; .mp4) та надіслати або розмістити на Google-диску з доступом на адресу [email protected] до 06.05.2023.

 У разі виникнення запитань – Мельниченко Марина Георгіївна (+380501976185): Аплевич Валерія Михайлівна (+380983439084); Діланян Іона Рубіківна (380505052000) (по зв’язкам з іноземними учасниками)

 ВСІМ МИРУ ТА ДОБРА, БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!