• 18. 05. 2020

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 Ідентифікаційний код: 02010801

Місцезнаходження: 65082, м. Одеса, провулок Валіховський, буд. 2

Номер засобу зв’язку: (048) 717-72-72

Електронна пошта: [email protected]

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НАЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ “Перелік вакантних посад”

 Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються:

1) на посаду декана факультету – особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно профілю факультету, загальний стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

2) на посаду завідувача кафедри – особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п. 5 р. 2 Порядку проведення конкурсного відбору (наявність у претендента повної вищої освіти, професійно-кваліфікаційних якостей, які відповідають вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників Законом України «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу);

3) на посаду професора – особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п. 5 р. 2 цього Порядку проведення конкурсного відбору (наявність у претендента повної вищої освіти, професійно-кваліфікаційних якостей, які відповідають вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників Законом України «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу);

4) на посаду доцента – особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п. 5 р. 2 цього Порядку проведення конкурсного відбору (наявність у претендента повної вищої освіти, професійно-кваліфікаційних якостей, які відповідають вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників Законом України «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу);

5) на посаду старшого викладача – особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь кандидата наук або стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п. 5 р. 2 цього Порядку проведення конкурсного відбору (наявність у претендента повної вищої освіти, професійно-кваліфікаційних якостей, які відповідають вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників Законом України «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу);

6) на посаду викладача – особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь кандидата наук або стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти, а також відповідають вимогам п. 5 р. 2 цього Порядку проведення конкурсного відбору (наявність у претендента повної вищої освіти, професійно-кваліфікаційних якостей, які відповідають вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників Законом України «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу);

7) на посаду асистента – особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) схильність до науково-педагогічної роботи, без вимог до стажу роботи, а також відповідають вимогам п. 5 р. 2 цього Порядку проведення конкурсного відбору (наявність у претендента повної вищої освіти, професійно-кваліфікаційних якостей, які відповідають вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників Законом України «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу).

 

Порядок подання документів для участі у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до ОНМедУ наступні документи:

–           заяву про участь у конкурсі (написану власноруч);

–           особовий листок з обліку кадрів, завірений за їх останнім місцем роботи (для претендентів, які не працюють в ОНМедУ);

–           дві фотокартки розміром 4×6 см;

–           автобіографію (для претендентів, які не працюють в ОНМедУ);

–           завірені в установленому порядку копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання (для претендентів, які не працюють в ОНМедУ);

–           копію паспорта громадянина України, засвідчену відділом кадрів за останнім або дійсним місцем роботи (для претендентів, які не працюють в ОНМедУ);

–           список наукових праць, завірений за місцем роботи;

–           документи про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх 5 років;

–           характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для претендентів, які не працюють в ОНМедУ);

–           оригінали всіх документів, необхідних для перевірки матеріалів, що надані до відділу кадрів претендентами на посаду (для претендентів, які не працюють в ОНМедУ);

–           довідку про претендента;

–           витяг з протоколу засідання кафедри, трудового колективу факультету про рекомендацію до обрання (для претендентів, які працюють в ОНМедУ).

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Від претендента, який працював у ОНМедУ до проведення конкурсу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), може вимагатись звіт про свою роботу за попередній період.

Строк подання заяви на конкурс не пізніше ніж 30 календарних днів від дня опублікування на офіційному сайті Одеського національного медичного університету – onmedu.edu.ua.

Звертаємо увагу, що з урахуванням обмежень, передбаченихвстановленим на території Україникарантином, та з метою запобігання поширення захворювань, спричинених коронавірусом, заяву та інші документи, визначені Порядком проведення конкурсного відбору, кандидат може подати наступним шляхом: 

СПОСІБ ПОДАЧІ АДРЕСА
Поштовим відправленням з описом вкладення ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2;

в.о. ректора ОНМедУ професору Вастьянову Р.С

В електронному вигляді за допомогою електронної пошти* На офіційну пошту:

[email protected]

Після закінчення карантину подати

оригінали документів до Відділу кадрів Одеського національного медичного університету за адресою:

65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2

 *У випадку надання документів у електронному вигляді, кандидат має у вкладенні одного листа прикріпити скан-копії у форматі «pdf» належно оформлених документів та у темі листа зазначити ПІБ кандидата.

 Контакти для довідок:

Тел. +38 (048) 717-72-72

Електронна пошта: [email protected]

Відповідальна особа за проведення конкурсу – Третяк Ольга Миколаївна.