До уваги вступників!

Згідно з правилами прийому до Одеського національного медичного університету у 2022 році вступники, які рекомендовані на місця за державним замовленням, повинні виконати умови до зарахування, а саме надати оригінали документів до приймальної комісії ОНМедУ не пізніше 18-ї години 2 вересня.