Чергове засідання Вченої ради ОНМедУ 26.02.2021 в онлайн форматі

Шановні колеги!

26 лютого 2021 р. о 13.00 год. В дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. Всі члени Вченої ради та завідувачі кафедрами отримають запрошення на участь в засіданні на платформі MicrosoftTeams.

Порядок денний:

  1. Затвердження підсумків Державної атестації випускників 2021 р. фармацевтичного, міжнародного та медичного факультетів спеціальностей 7.12020101 “фармація” заочної форми навчання і 6.030103 “практична психологія” заочної форми навчання.

Допов. – Голова ДЕК, професор Л.Р. Нікогосян

Голова ДЕК, професор З.О. Кірєєва

  1. Звіт про роботу завідувача кафедри сімейної медицини.

Допов. – зав.кафедри сімейної медицини, професор В.І. Величко

  1. Про створення Ради академічної мобільності та міжнародного співробітництва.

Допов. – проректор з міжнародної роботи К.І. Ржепішевський

  1. Про затвердження Положення про Раду академічної мобільності та міжнародного співробітництва.

Допов. – проректор з міжнародної роботи К.І. Ржепішевський

  1. Про перепрофілювання міжнародного відділу у відділ міжнародних освітніх програм.

Допов. – декан міжнародного факультету, доцент Е.С. Бурячківський

  1. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатку до нього європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) в ОНМедУ.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор О.А. Шандра

  1. Про призначення голови спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації та опонентів дисертаційної роботи аспіранта кафедри педіатрії № 1 Усенко Д.В.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор О.А. Шандра

  1. Про затвердження Положення про порядок проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-2) на стоматологічному факультеті ОНМедУ.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор І.П. Шмакова

  1. Про затвердження Положення про порядок проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-2) у студентів медичних та міжнародного факультетів в ОНМедУ в 2020-2021 навч.році.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор І.П. Шмакова

  1. Поточні справи.