2-ге видання підручника «Клінічна біохімія» доопрацьоване і доповнене у 3 томах

У 2013 р. Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика під загальною редакцією доктора медичних наук, професора Луньової Ганни Геннадіївни виданий підручник «Клінічна біохімія» для лікарів-інтернів та слухачів факультетів післядипломної освіти.

У 2022 р. видавництвом “Магнолія” (м. Львів) видане 2-ге вид.підручника «Клінічна біохімія» доопрацьоване і доповнене у 3 томах. Авторським колективом окремих розділів підручника стали науково-педагогічні працівники Одеського національного медичного університету.

Том 2. Розділ 15. Травна система – завідувачка кафедри фтизіопульмонології, доктор медичних наук, професор Мацегора Ніна Анатоліївна.

Том 3. Розділ 18. Кісткова та рухова система – завідувач кафедри професійної патології та функціональної діагностики, Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Ігнатьєв Олександр Михайлович; доктор медичних наук, професор кафедри професійної патології та функціональної діагностики Турчин Микола Іванович, доктор філософії з медицини, доцент кафедри професійної патології та функціональної діагностики Прутіян Тетяна Леонідівна.

Том 3 Розділ 22. Гормональні дослідження жіночої репродуктивної системи. Вагітність, пренатальна діагностика – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Єрмоленко Тетяна Олексіївна.

Переглянути зміст і уривок підручника тут