100 видатних випускників

Бажора Юрій Іванович – професор кафедри клінічної імунології, генетики та медичної біології, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат  Державної премії України.
Після закінчення ОМІ ім. М.І. Пирогова Юрій Іванович вступив до аспірантури на кафедру медичної біології. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення антитілообразуючих функцій лімфоїдної тканини в умовах введення мікроелементів». Через 13 років захистив докторську на тему: «Клініко-імунологічне обгрунтування кріохірургічного лікування хронічного тонзиліту».
Юрій Іванович починав роботу на кафедрі медичної біології на посаді асистента, а на даний момент є професором. З 1998 по 2015 рр. був проректором з науково-педагогічної роботи. За час роботи підготував 2 докторів і 17 кандидатів наук.
Бажора Юрій Іванович – член редакційних рад кількох фахових наукових журналів, спеціалізованої ради із захисту дисертацій, кількох міжнародних наукових товариств. За його участі видано 5 підручників і більше 30 навчальних посібників. У 2007 році за підручник «Медична біологія» він був нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки,а у 2004 році  отримав у тій самій галузі почесне звання «Заслужений діяч».
Юрій Іванович є автором понад 600 наукових праць, присвячених питанням прикладної імунологи, практичного використання в медицині новітніх молекулярно-генетичних і біофізичних методів.
На даний момент Юрій Іванович Бажора працює на кафедрі медичної біології та генетики, і ми пишаємося тим, що можемо навчатися у такого видатного діяча.