V Міжнародна наукова конференція “Людина як цілісність: традиції та інновації”

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції “ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ”, яка відбудеться 20 жовтня 2022 р. (у дистанційній формі)

Мета конференції: залучення наукової спільноти до трансдисциплінарної дискусії щодо проблем людського буття, стимулювання і підтримка науки в Україні, розвиток міжнародної співпраці.

Планується розгляд низки теоретичних і практичних питань особистісного та соціального буття людини в рамках сучасного соціально-гуманітарного та природничо-наукового дискурсів на секційних засіданнях за такими напрямами:

 1. Антропологічний вимір сучасного знання.
 2. Філософсько-методологічні та етичні проблеми сучасної медицини та психології.
 3. Проблема цілого і цілісності у сферах філософії, науки, релігії та мистецтва.
 4. Темпорально-історичні особливості людського існування і діяльності.
 5. Антропологічне значення сучасної когнітивної науки.
 6. Суспільні, психологічні та соматичні складові здоров’я в контексті сучасних викликів.
 7. Біоетичні аспекти становлення та проблеми збереження людської цілісності.
 8. Нормативні правила охорони здоров’я та їх юридичне обґрунтування.
 9. Індивідуальне і типове в дослідженні психологічного та соціального здоров’я.
 10. Особистісно-професійний потенціал, ресурси и резерви самоздійснення освіченої людини.
 11. Проблеми збереження та відтворення цілісності людини в екстремальних умовах.
 12. Проблеми підготовки майбутніх фахівців в галузях освіти, мистецтва та охорони здоров’я.

Робочі мови конференції: українська, англійська, болгарська, польська.

Кожен учасник отримає сертифікат учасника, програму та збірник матеріалів конференції, вихід якого очікується до кінця 2022 р. (все – в електронному PDF-форматі).

Умови участі в конференції:

До 05 жовтня 2022 року (включно) заповнити заявку на участь у конференції за гіперпосиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3HuwUHiEDisYE91iup9_H0nzPBF4JNREQnPTUiMask2gALg/viewform

(для кожного автора заповнюється окрема заявка).

До 10 жовтня 2022 року (включно) надіслати електронною поштою на адресу [email protected]

 • Матеріали статей (тез). Назва файлу: прізвище автора кирилицею (напр.: «Петренко_тези»).
 • Квитанцію про оплату оргвнеску. Оплата здійснюється тільки після підтвердження прийняття та схвалення авторських матеріалів оргкомітетом;
 • Заява на участь у конференції (приклад у кінці   листа).

Примітки:

1) надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та секцію.

2) в заявці необхідно розрізнити вчене звання та посаду, наприклад: доцент (звання), доцент кафедри… (посада).

Організаційний внесок становить 250 грн. Кошти надсилаються на картку Монобанка 5375 4116 0227 9999 (Медянова Олена Володимирівна).

Оформлення матеріалів

 • Загальні вимоги до оформлення статей та тез у разі їхнього розміщення в збірнику матеріалів конференції (електронний PDF-формат):
 1. Обсяг тез – від 2 до 5 сторінок формату А-4 (тези), обсяг статей – від 0,5 до 1 друк. арк. (від 12 до 22 сторінок з урахуванням списків використаних джерел та анотацій).
 2. Тип шрифту – Тimes New Rотап, розмір шрифту – 14, стиль Normal, інтервал 1,5, всі поля – 2 см.
 3. У тексті не виставляються примусові переноси.
 4. В першому рядку – назва публікації (вирівнювання – по центру, великими літерами, жирним шрифтом), далі (праворуч) – П.І.Б. (курсив, жирним шрифтом), наступний рядок (праворуч) – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, (курсів, жирним шрифтом).
 5. Через інтервал – виклад основного матеріалу, далі – список використаних джерел за алфавітним порядком (за наявністю).
 6. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела та, через кому, – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Додаткові вимоги до статей (у разі їхнього прийняття до збірнику матеріалів конференції):
 1. Перед назвою (ліворуч) – УДК (жирним шрифтом).
 2. Перед текстом – анотація, ключові слова (мовою статті та англійською). За потребою переклад здійснюється оргкомітетом за індивідуальною домовленістю (про необхідність вказати в заявці).

Матеріали конференції увійдуть в збірник без додаткового редагування. За зміст тексту і стилістику безпосередню відповідальність несуть автори. Організаційний комітет залишає за собою право відхилити статті та тези, які не відповідають критеріям науковості, тематиці конференції та вищевказаним вимогам.

Наша адреса: м. Одеса, Пастера, 2, кафедра філософії та біоетики ОНМедУ.

Відповідальні особи:  Ханжи Володимир Борисович +38(097)269 86 11; Кривцова Наталя Вячеславівна +38(067)415 69 55;

Медянова Олена Володимирівна +38(050)333 43 63;

технічний секретар Ляшенко Вікторія Володимирівна +38(093)641 69 37.

Картка заходу→