Засідання Розмовного клубу 7 травня 2024 р.

Шановні співробітники та здобувачі!

Кафедра суспільних наук запрошує Вас на чергове засідання Розмовного клубу.

Вашій увазі пропонується лекція-практикум «Медична комунікація: сугестивний та комунікативно-прагматичний аспекти».

Лектор: доцентка кафедри суспільних наук, к.філол.н. Ольга Шаніна.

Зустріч буде присвячено:

  • – з’ясуванню комунікативно-прагматичних та сугестивних характеристик медичного дискурсу,
  • – класифікації комунікативних стратегій і тактик у домінантних інтеракціях “лікар-пацієнт”;
  • – мовленнєвим кліше як усталеним засобам та “мовній грі” як характерному засобу сугестивності в інтеракції “лікар-пацієнт”;
  • – лексичним параметрам формування мовленнєвої поведінки учасників медичного дискурсу у конфліктних ситуаціях спілкування.

Захід відбудеться 7 травня 2024 р. о 14.30 год. в онлайн форматі на платформі Microsoft Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIJdohJOajLaYZ7p8R0zwVDNWuzyYuT3vcpHgjCC94FA1%40thread.tacv2/1714913977967?context=%7b%22Tid%22%3a%2264002d9c-27dd-451a-8107-70f9ee4f6c2d%22%2c%22Oid%22%3a%2294185891-909c-4311-a8f3-dbd60d8b6dcc%22%7d

Чекатимемо!