VІIІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ

 • 04. 02. 2020

Вельмишановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі VІIІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ

з міжнародною участю

«Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України», присвяченого 120-річчю Одеської патофізіологічної школи

Конгрес включено до Реєстру з’їздів, конгресів, науково-практичних конференцій. Конгрес буде проведений 13-15 травня 2020 року на базі Одеського національного медичного університету.

Наукова програма Конгресу присвячена сучасним проблемам загальної та клінічної патологічної фізіології з поглибленим розглядом наступних питань:

 1. Історія патофізіології. Роль наукових шкіл у становленні науки в Україні.
 2. Теоретичні засади та актуальні питання патофізіології.
 3. Здобутки експериментальної патофізіології:
  1. Типові патологічні процеси;
  2. Патофізіологія органів та систем;
 4. Досягнення клінічної патофізіології:
  1. Патогенетичне обґрунтування удосконалення діагностики;
  2. Експериментальна терапія та сучасні лікувальні технології;
  3. Патофізіологія і розробка сучасних технологій реабілітації;
 5. Перспективи удосконалення викладання патофізіології у підготовці лікаря

У рамках Конгресу буде представлений звіт Правління Наукового товариства патофізіологів України, а також відбудуться вибори нового складу Правління, ревізійної комісії, Президента НТПУ і керівних органів товариства.

Буде проведено круглий стіл завідувачів кафедрами патофізіології ВНЗів України «Викладання патологічної фізіології у світлі нових вимог сьогодення. Роль патологічної фізіології у забезпеченні здоров’я нації», на якому будуть розглянуті нагальні питання особливостей викладання патологічної фізіології на сучасному етапі реформування вищої медичної освіти та охорони здоров’я.

Вся необхідна інформація щодо проведення Конгресу, включаючи питання участі, реєстрації, публікацій, місця проведення, буде доступна на сайтах ДП «Український НДІ медицини транспорту» та Одеського національного медичного університету з 10 лютого 2020 року.

Бажаючі взяти участь у роботі Конгресу повинні представити необхідні матеріали, вказати форму участі в Конгресі, сплатити організаційний і видавничий внески.

Форми участі в Конгресі

 1. Усна доповідь і публікація
 2. Стендова доповідь і публікація
 3. Вільний слухач
 4. Публікація статті або тез

Робочі мови Конгресу: українська, російська, англійська

Форма подання матеріалів

Матеріали Конгресу будуть прийматися для публікації у формі статей або тез. Статті будуть надруковані в журналах «Актуальні проблеми транспортної медицини» (http://www.aptm.org.ua/ua/), «Вісник морської медицини» (http://www.herald.com.ua/), «Одеський медичний журнал» (http://journal.odmu.edu.ua/?page_id=70), «Інтегративна Антропологія» (http://anthropology.odmu.edu.ua/?page_id=70) та «Journal of Education, Health and Sport» (англійською мовою, http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/about/submissions#authorGuidelines). Журнали внесені до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відкоригований авторами. Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів. Статті надсилати електронною поштою: [email protected] та [email protected]  Обов’язкова примітка: стаття на VIII Конгрес патофізіологів України.

Вимоги до оформлення тез:

До друку приймаються тези, що не були опубліковані раніше. Тези мають бути структуровані: стисло повинні бути відображені мета роботи, матеріали і методи, результати дослідження та висновки.

Обсяг тез – до 2 сторінок (MS Office Word, [*.doc, *.rtf], сторінка А4 з полями 2 см; шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,0 інтервал, без малюнків та графіків) або до 8000 знаків і пробілів.

Оформлення тез. Прохання дотримуватися наведеної структури: Зверху зліва – УДК. По центру через рядок: – НАЗВА ТЕЗ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом) українською (російською) та англійською мовами; прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовуються після прізвища); назва організації, місто, країна; основний текст – друкується через рядок (абзацний відступ – 1,25 см, вирівнюється по ширині); ключові слова – в кінці тексту – українською (російською) та англійською мовами.

Вартість публікації – 60 грн. за сторінку.

Оргкомітет Конгресу залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам. Автор несе повну відповідальність за зміст представлених матеріалів, достовірність  результатів і дотримання принципу академічної доброчесності. Тези друкуються без редакційної і коректорської правки!

Тези надсилати за електронними адресами [email protected] та [email protected] . В електронному листі повинні знаходитись: тези (назва файлу складається з прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез, наприклад: Семко І.Г.1, Семко І.Г. та ін.); реєстраційна картка (назва файлу реєстраційної картки (кожного учасника) – наприклад: РК1 ІвановСМ.; скановані ксерокопії квитанцій (оплата оргвнеску та публікацію тез). Без реєстраційної картки тези прийматися не будуть.

На Вашу електронну адресу буде надіслано повідомлення про отримання тез та прийняття їх до публікації. Якщо впродовж трьох днів Ви не отримали такого повідомлення, будь ласка, продублюйте лист або зателефонуйте до Секретаріату Конгресу.

Фінансовий еквівалент участі у Конгресі.

Організаційний внесок становить 700 грн.

Організаційний внесок для молодих вчених (до 35 років) становить 500 грн.

Вартість публікацій: 60 грн. за стор., статті – дивись на сайтах журналів.

Останній термін реєстрації 15 лютого 2020 р.

Останній термін подання статей і тез та оплати організаційного внеску 01 березня 2020 р.

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

IІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ

з міжнародною участю

«Патологічна фізіологія –
охороні здоров’я України»,

присвяченого 120-річчю Одеської патофізіологічної школи

13-15 травня 2020 р., м. Одеса

 1. Прізвище _____________________________
 2. Ім¢я ___________________________________
 3. По батькові ___________________________
 4. Дата народження _____________________
 5. Назва закладу ________________________

______________________________________

 1. Кафедра, лабораторія/відділ __________

______________________________________

 1. Посада _______________________________
 2. Науковий ступінь, вчене звання________

______________________________________

 1. Поштовий індекс _____________________
 2. Країна_______________________________
 3. Місто ________________________________
 4. Поштова адреса ______________________
 5. Телефон (моб.) _______________________
 6. Форма участі_________________________
 7. E-mail ________________________________
 8. Чи потрібне місце у сан. «Одеса»_______
 9. Тип номера__________________________
 10. На який період_______________________

 

Дата_________________

 

Адреса та контактні телефони місцевого організаційного комітету Конгресу

Співголови:

проф. Вастьянов Руслан Сергійович

тел.:   067-7347499

проф. Савицький Іван Володимирович

тел.:   098-6426907

Секретаріат:

доц. Поспєлов Олексій Михайлович

тел.: 097-6896486

асист. Остапенко Ігор Олегович

тел.: 093-5585588

Наукова програма:

проф. Савицький Іван Володимирович

тел.:   098-6426907

асист. Єрмуракі Павло Петрович

тел.:   063-4257257

Публікація матеріалів:

доц. Бадюк Наталія Сергіївна

тел.: 050-6639471

Транспорт:

ст. лаб. Руснак Сергій Володимирович

тел.: 098-4571749

Культурна програма:

асист. Кірчев Вадим Віталійович

тел.: 068-8511980

Реєстрація:

асист. Сарахан Василь Миколайович

тел.: 063-9202778

 

Національний медичний університет

Кафедра патологічної фізіології

Пров. Валіховський, 2, м. Одеса, Україна, 65082

Тел.: (048)-7117254; (048)-7285413

 

E-mail: [email protected]

 

Реквізити для переведення оплати:

отримувач – Поспєлов Олексій Михайлович, банк одержувача: КБ «ПриватБанк»;

номер рахунку для поповнення: 5168757406115503; призначення платежу: оплата організаційного внеску та/або публікація тез від П.І.Б.

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія наук України

Національна академія медичних

наук України

Наукове товариство патофізіологів України

Одеський національний медичний університет

ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту»

 VІIІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС

ПАТОФІЗІОЛОГІВ

УКРАЇНИ

з міжнародною участю 

«Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України»,

присвяченого 120-річчю Одеської патофізіологічної школи    

13-15 травня 2020 р. 

м. Одеса