Відтермінування V науково-практичної конференція з міжнародною участю «Ефективна взаємодія профільних фахівців: оптимізація лікувально-діагностичних маршрутів поліморбідних пацієнтів»

Шановні колеги!
У зв’язку з запровадженням заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 р., листа Міністерства освіти та науки України №1/9-154 від 11.03.2020 р., наказів ОНМедУ №144-о від 11.03.2020 та №145-о від 12.03.2020, повідомляємо про відтермінування проведення конференції “ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ПРОФІЛЬНИХ ФАХІВЦІВ: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ПОЛІМОРБІДНИХ ПАЦІЄНТІВ”, яка мала відбутися 2-3 квітня 2020 року.
Конференція буде проведена у терміни про які буде завчасно проінформовано.
Звертаємо Вашу увагу на те, що прийом тез та статей продовжується відповідно до раніше оголошених вимог.
Оргкомітет.

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі в V щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Ефективна взаємодія профільних фахівців: оптимізація лікувально-діагностичних маршрутів поліморбідних пацієнтів», яка відбудеться 2–3 квітня 2020 р. в конференц-залі готельного комплексу «Одеса» за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5, «Грецька зала». Початок реєстрації учасників о 830, початок виступів о 900.

До участі в конференції запрошуються лікарі, науковці та спеціалісти різних галузей внутрішньої медицини, фахівці суміжних спеціальностей та студенти.

 Програма конференції передбачає клінічні лекції, майстер-класи, розбір клінічних випадків, доповіді, конференцію молодих вчених, тренінги.

 Тематичні напрямки конференції:

 • організація медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я;
 • проблема коморбідності та мультиморбідності в клініці внутрішніх хвороб;
 • сучасна діагностика та лікування коморбідних та мультиморбідних станів;
 • імплементація міжнародних та національних рекомендацій в сучасну практику ведення пацієнтів з коморбідною та мультиморбідной патологією;
 • особливості профілактичних та реабілітаційних заходів при коморбідних та мультиморбідних станах;
 • міждисциплінарні аспекти внутрішньої медицини.

Конференція подана до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 р.».

Кожному учаснику буде видано сертифікат, який надає право на нарахування балів для атестації лікарів відповідно до Наказу МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р.

 

Форми участі в конференції: слухач; усна доповідь; публікація тез та статей у спеціальному номері журналу «Досягнення біології та медицини», доповідь на секції молодих вчених.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Публікація тез

 1. Тези приймаються на e-mail: [email protected] до 2 квітня 2020 року. Випуск спеціального номеру журналу «Досягнення біології та медицини» заплановано на червень 2020 року.
 2. Порядок оформлення тез:
  • Назва файлу – прізвище та ініціали 1-го автора та номер тез, якщо їх декілька, наприклад: ІвановВА1.doc, ПетровАО2.doc.;
  • формат MS Word, аркуш А4 з усіма полями 20 мм;
  • шрифт Times New Roman 14 пт; інтервал – 1,0; без малюнків та графіків; українською або англійською мовами; обсяг – від 1 до 2 сторінок.
  • Структура тез: назва (великими напівжирними літерами), прізвища та ініціали авторів (до 5 авторів, кожен може бути першим не більше, ніж у 3-х тезах), назва установи, місто, країна (курсивом), текст роботи (ретельно перевірений, відповідає рівню та тематиці конференції; скорочення, за винятком загальноприйнятих, мають бути розшифровані при першому використанні).
 3. Окремо вкажіть інформацію про авторів (ПІБ, місто роботи та посаду, спеціальність, науковий ступінь, вчене звання) та контактну інформацію одного з авторів (адреса, e-mail, телефони)
 4. Публікація тез безкоштовна.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам та тематиці конференції. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

 

Публікація статей

 1. Вибрані статті друкуватимуться у спеціальному номері журналу «Досягнення біології та медицини» (Наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. журнал включено до переліку видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з медицини та біології).
 2. Правила підготовки статей доступні на сайті видання http://biomed.odmu.edu.ua/?page_id=70
 3. Статті приймаються редакцією до 2 квітня 2020 року. Випуск номера журналу заплановано на червень 2020 року.
 4. Копію статті слід додатково направляти на e-mail: [email protected]

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам до публікації в журналі та тематиці конференції. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

 

Секція молодих вчених

Для участі з доповіддю необхідно надіслати тези для публікації (доповідач віком до 35 років має бути першим автором) та заявку на участь на е-mail: [email protected]

 

Попередня реєстрація учасників конференції

Увага! Відкрито попередню реєстрацію учасників конференції – заповніть анкету за посиланням https://forms.gle/3DhpErzuQf2FZ9jp9 та приходьте на конференцію. Перші 10 зареєстрованих учасників отримають призи.