VІ Міжнародна наукова конференція “Людина як цілісність: Людське, позалюдське, надлюдське”

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у VІ Міжнародній науковій конференції “ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: ЛЮДСЬКЕ, ПОЗАЛЮДСЬКЕ, НАДЛЮДСЬКЕ”, яка відбудеться: 19 жовтня 2023 р. (у дистанційній формі).

Мета конференції: залучення наукової спільноти до трансдисциплінарної дискусії щодо проблем людського буття, стимулювання і підтримка науки в Україні, розвиток міжнародної співпраці.

Планується розгляд низки теоретичних і практичних питань особистісного та соціального буття людини в рамках сучасного соціально-гуманітарного та природничо-наукового дискурсів на секційних засіданнях за такими напрямами:

  1. Антропологічний вимір сучасного знання.
  2. Парадоксальність меж людського буття.
  3. Метафізичні та філософсько-методологічні рефлексії щодо людського, позалюдського, надлюдського.
  4. Проблеми цілісності людини в екстремальних умовах. Людина в умовах війни.
  5. Часові аспекти людського існування.
  6. Антропологічні проблеми сучасної медицини. Здоров’я та його складові в контексті сучасних викликів.
  7. Філософія і психологія трансфесіоналізму: потенціал самоздійснення освіченої людини.
  8. Юридичний вимір меж людського існування і діяльності.
  9. Проблеми підготовки майбутніх фахівців в контексті антропологічної кризи.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Кожен учасник отримає сертифікат учасника, програму та збірник матеріалів конференції, вихід якого очікується до кінця 2023 р. (все – в електронному PDF-форматі).

Детальніше про конференцію:
Інформаційний лист Людина як цілісність -2023
Картка_заходу_ Людина як цілісність 2023