Науково-практична конференція з всеукраїнською участю «Актуальні питання стоматології : до 65-річчя від дня заснування стоматологічного факультету ОНМедУ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Науково-практичній конференції з всеукраїнською участю «Актуальні питання стоматології : до 65-річчя від дня заснування стоматологічного факультету ОНМедУ», яка відбудеться 19.09.2023 р. у форматі дистанційної та особистої участі.

Конференція включена до Переліку заходів Безперервного професійного розвитку (код заходу ).

Організатори конференції: стоматологічний факультет Одеського національного медичного університету МОЗ України.

ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

– історії розвитку стоматології в Україні
– сучасні досягнення стоматологічної науки в Україні
– сучасні особливості викладання стоматологічних клінічних дисциплін у медичному виші
актуальні проблеми стоматології.

До участі у конференції запрошуються доктора і кандидати наук, наукові співробітники, спеціалісти медичних профілів, пошукачі вчених ступенів, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти.

У конференції візьмуть участь провідні вітчизняні вчені, лікарі-стоматологи-ортопеди, терапевти, хірурги, ортодонти, дитячі стоматологи, пародонтологи, загальні стоматологи, оториноларингологи з усіх регіонів України.

Робоча мова: українська.

Офіційний сайт конференції –https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/Kartka-zahodu-stomat.pdf

За результатами конференції протягом 10 днів планується електронне видання Збірнику матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання стоматології : до 65-річчя від дня заснування стоматологічного факультету ОНМедУ».

Збірнику присвоюється бібліотечні індекси УДК и міжнародний стандартний номер ISBN

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • Обсяг тез – до 3 сторінок А4, включаючи список джерел.
 • Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,0.
 • Поля – всі по 2 см.
 • Абзац – 1,25 см.
 • Зверху по лівому краю сторінки – прізвище, ініціали автора (шрифт жирний, кегль 12); вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання) у називному відмінку; e-mail адреси всіх авторів.
 • З нової строчки – науковий ступінь та звання, з нової строчки – посада або статус автора: науковець, викладач, аспірант, здобувач тощо; для здобувачів – спеціальність. З нової строчки – місце роботи або навчання.
 • Нижче через 1 строчку прописними (всіма великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Перелік літератури розміщується після тексту. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках.
 • Вступ.
 • Ціль роботи.
 • Матеріали та методи.
 • Результати та обговорення.
 • Висновки.
 • Постійні висновки заборонені.

Тези надсилати до 31 серпня 2023 року включно.

Планується видання наукових статей у фаховому журналі Одеського національного медичного університету категорії Б «Одеський медичний журнал» (вимоги на сайті: http://journal.odmu.edu.ua)

Файли необхідно назвати за прізвищем ПЕРШОГО АВТОРА

Для реєстрації учасникам необхідно обов’язково заповнити реєстраційну картку за посиланням: https://forms.gle/gKzL5Vovi5gLAfda9

Усні доповіді: просимо Вас, будь ласка, записати доповідь у вигляді відеофайлів (формат .avi; .mpg4) та надіслати або розмістити на Google-диску з доступом на адресу [email protected] до 31.08.2023.

У разі виникнення запитань – Лисенко Владислав Віталійович ( 0687523370) , Приболовець Тетяна Володимирівна (0978694865).

Картка заходу→

Реєстрація за посиланням →