Міжнародна наукова інтернет-конференція «ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, СОМАТИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я»

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у Міжнародній науковій інтернетконференції «ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, СОМАТИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я», яка відбудеться 21 червня 2018 р. у м. Одеса на базі кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету.

Завантажити інформаційний лист →

Завантажити програму конференції →

 1. Доповідь “ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ИНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ “, Кривцова Н. В., керівник психологічної служби ОНМедУ, кафедра філософії та біоетики, [email protected]
 2. Доповідь “ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» У СТУДЕНТІВ”, Тринчук О.Б., Одеський національний економічний університет, [email protected]
 3. Dr hab. Jacek Klich, prof. CUE Polish-Ukrainian Project on Pedagogical Training:
  Selected European systems of higher education – Part Three: „Teachers’ examination of conscience”: questions for tearchers E-mail: [email protected]
 4. Афанасьев А.И., Василенко И.Л. ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОГО ЗНАНИЯ E-mail: [email protected]
 5. Загрійчук І.Д. ФІЛОСОФІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ E-mail: [email protected]
 6. Кривцова Н. В., Доннікова І. А. ТРАНСФЕСІОНАЛ ЯК СУБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ E-mail: [email protected]
 7. Медянова Е.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПСИХОЛОГИИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА E-mail: [email protected]
 8. Голубович І.В., Тихомірова Ф.А. ВІД ІНКЛЮЗИВНОГО МІСТА – ДО ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА E-mail: [email protected]
 9. Грида Т.В., Шевченко Н.А. Больничная клоунада в Украине: инновационный реабилитационный проект и направление творческой самореализации : E-mail: [email protected] (доклад и презентация)
 10. Terzi O.O. ADMINISTRATIVE AND LEGAL DIMENSION OF MEDICAL REFORM IN UKRAINE E-mail: [email protected]
 11. Бирон Б.В.” ПРОАКТИВНИЙ КОПІНГ ЯК ВИЩА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТРЕСОРОМ” E-mail: [email protected]