ІІІ Міжнародна наукова конференція, присвячена 120-річному ювілею ОНМедУ, ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог – від теорії до практики.

 • 13. 05. 2020

 Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь

у ІІІ Міжнародній науковій конференції,

присвяченій 120-річному Ювілею ОНМедУ

 

 ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ:

філософський, психологічний,

медичний та юридичний полілог

 від теорії до практики

 

яку перенесено у зв’язку з карантином

на 01 жовтня 2020 р.

за адресою: вул. Ольгіївська, 13

(3 поверх, кафедра філософії та біоетики ОНМедУ)

 

Мета конференції: залучення наукової спільноти до трансдисциплінарної дискусії, стимулювання і підтримка науки в Україні, розвиток міжнародної співпраці.

Планується розгляд низки теоретичних та практичних питань сучасної філософії, медицини, психології, правознавства щодо проблем особистісного та соціального буття людини на секційних засіданнях за такими напрямами:

 1. Антропологічний вимір сучасного знання.
 2. Філософсько-методологічні та етичні проблеми сучасної медицини та психології.
 3. Проблема цілого і цілісності у сферах філософії, науки, релігії та мистецтва.
 4. Темпорально-історичні особливості людського існування і діяльності.
 5. Антропологічне значення сучасної когнітивної науки.
 6. Суспільні, психологічні та соматичні складові здоров’я.
 7. Біоетичні аспекти становлення та проблеми збереження людської цілісності.
 8. Нормативні правила охорони здоров’я та їх юридичне обґрунтування.
 9. Індивідуальне і типове в дослідженні психологічного та соціального здоров’я.
 10. Створювальні сили (потенціал, ресурси, резерви) самоздійснення (self-fulfillment) різницево-багатовимірної полісутнісної цілісності.
 11. Проблеми підготовки майбутніх фахівців в галузях освіти, мистецтва та охорони здоров’я.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, болгарська.

Кожен учасник отримає сертифікат учасника і програму конференції, збірник статей і тез (електронний PDF-формат).

  Умови участі в конференції:

 До 20 серпня 2020 року (включно) заповнити заявку на участь у конференції за гіперпосиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM6v4utnZhSD2GWtbLXWhqSDLj2e1FLAFG4zjCiN-zR_eWA/viewform (для кожного автора заповнюється окрема заявка), а також надіслати електронною поштою на адресу mapa.natalya@gmail.com

 • Матеріали статей (тез). Назва файлу: прізвище автора кирилицею (напр.: «Петров_тези»).
 • Відскановану квитанцію про оплату оргвнеску. Оплата здійснюється тільки після підтвердження прийняття та схвалення авторських матеріалів оргкомітетом.

Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та секцію.

 Організаційний внесок становить 200 грн.

  Оформлення матеріалів

 • Загальні вимоги до матеріалів статей та тез:
 1. Матеріали конференції будуть розміщені у медико-філософському журналі «Інтегративна антропологія» (ОНМедУ).
 2. Обсяг тез – від 2 до 5 сторінок формату А-4 (тези), обсяг статей – від 0,5 до 1 друк. арк. (від 12 до 22 сторінок з урахуванням списків використаних джерел та анотацій).
 3. Тип шрифту – Тimes New Rотап, розмір шрифту – 14, стиль Normal, інтервал 1,5, всі поля – 2 см.
 4. У тексті не виставляються примусові переноси.
 5. В першому рядку – назва публікації (вирівнювання – по центру, великими літерами, жирним шрифтом), далі (праворуч) – П.І.Б. (курсів, жирним шрифтом), наступний рядок (праворуч) – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, (курсів, жирним шрифтом).
 6. Через інтервал – виклад основного матеріалу, далі – список використаних джерел за алфавітним порядком (за наявністю).
 7. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела та, через кому, – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Додаткові вимоги до статей:
 1. Перед назвою (ліворуч) – УДК (жирним шрифтом).
 2. Перед текстом – анотація, ключові слова (мовою статті та англійською). За потребою переклад здійснюється оргкомітетом за індивідуальною домовленістю (про необхідність вказати в заявці).

Матеріали конференції будуть друкуватися без додаткового редагування. За зміст тексту і стилістику безпосередню відповідальність несуть автори. Організаційний комітет залишає за собою право відхилити статті та тези, які не відповідають критеріям науковості, тематиці конференції та вищевказаним вимогам.

Наша адреса: м. Одеса, Ольгіївська, 13, кафедра філософії та біоетики ОНМедУ (3 поверх).

Відповідальна особа: ген. директор ТОВ МАПА, керівник психологічної служби ОНМедУ Кривцова Наталя Вячеславівна

Контактні телефони: +38(097)2698611 (Ханжи Володимир Борисович), +38(067)4156955 (Кривцова Наталя Вячеславівна), +38(050)3334363, +38(067)9058371 (Медянова Олена Володимирівна), +38(093)4307777 (Терзі Олена Олександрівна).

З повагою,
Оргкомітет конференції