Дистанційне стажування викладачів, організоване факультетом Наук про Освіту Білостоцького університету

Запрошуємо викладачів взяти участь в дистанційному стажуванні, організованому факультетом Наук про Освіту Білостоцького університету, яке відбудеться з 05 квітня по 14 травня 2021 року.
Учасники стажування, використовуючи посилання на літературу по темі, аналіз прикладів, а також практичні завдання:
а) покращать свої компетенції у застосуванні різних методів та форм роботи зі студентами (навчання творчому мисленню, праця методом тьюторингу, інтерактивні онлайн інструменти) та вдосконалять свої дослідницькі навички (написання наукових статей, мистецтво публічних виступів);
б) зможуть оцінити потенційні переваги та проблеми застосування цих методів і форм у своїх навчальних закладах;
в) розроблять конкретні рішення для впровадження нових практик у різні сфери власної науково-педагогічної діяльності.
Для кожного навчального модуля підготовлена онлайн-лекція (з використанням платформи Zoom та пакет навчальних матеріалів для використання учасниками).

Реєстрація за посиланням: https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb/