Вибіркові компоненти Фармація, промислова фармація

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою «Фармація, промислова фармація» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

 (С – Силабус)

Вибіркові компоненти Семестр
Дисципліни вибіркового блоку 1
(С) Українська мова (за професійним спрямуванням) І
(С) Народна психологія І
(С) Філософія І
(C) Основи соціальної психології І
(С) Європейський стандарт комп’ютерної грамотності ІІ
(C) Фармацевтична інформатика та статистика ІІ
(С) Робота з інформаційними джерелами І
(C) Логіка І
(С) Основи системного аналізу І
(С) Біоктивність неорганічних сполук І
(С) Іноземна мова І, ІІ

(С)

Англійська фармацевтична термінологія І, ІІ
(СБЖД, СБтаБ) Безпека життєдіяльності; Основи біоетики та біобезпеки. І, ІІ
(С) Основи біобезпеки І, ІІ
(С) Психологія спілкування ІІІ
(C) Основи поведінки споживача у фармації ІІІ
(С) Теоретичні основи технології лікарських форм IV
(С ) Сучасна аналітична лабораторна практика IV
(С) Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою ІІІ
(C) Невідкладна допомога в фармацевтичних закладах ІІІ
(С) Фізичне виховання І, ІІ, IV
(С) Валеологія І, ІІ, IV
(С) Гігієна у фармації ІІІ
(С) Основи екології ІІІ
(C) Патентознавство V
(C) Інтелектуальна власність у фармації V
(С) Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Фармація» V, VI
(С) Екстремальна медицина V, VI
(С) Комп’ютерне моделювання у фармації V
(С) Комп’ютерні технології у дослідженні лікарських засобів V
(С) Фізико-хімічний аналіз створення ліків V
(С) Теоретичні основи синтезу V
(С) Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії VI
(C) Механізм фармакологічної активності і токсичності ліків VI
(С) Основи економіки VI
(C) Організація та регулювання діяльності підприємств фармацевтичної галузі VI
(С) Гомеопатичні препарати VI
(С) Технологія біопрепаратів VI
(С) Токсикологія та судова хімія VIII
(С) Судова медицина VIII
(С) Міжнародний маркетинг у фармації VIII
(C) Маркетингові дослідження у фармації VIII
(С) Розробка лікарських засобів VII
(С) Виробництво та застосування косметичних препаратів VII
(С) Лабораторна діагностика VII
(С) Біохімія есенціальних нутрієнтів VII
(С) Нутріціологія та броматологія VIII
(С) Фармацевтичні аспекти харчових продуктів VIII
(С) Навчальна практика з фармакогнозії VII
(С) Лікарські рослини та фітотерапія VII