Вибіркові компоненти Фармація, промислова фармація

 Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою  «Фармація, промислова фармація» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (С – Силабус)
Назва вибіркової компоненти Кредити за дисципліною Семестр
Дисципліни вибіркового блоку 1
Блок загальної підготовки
Здобувач вищої освіти має обрати 6,0 кредитів ЄКТС
(С) Робота з інформаційними джерелами 3,0 ІІ
(С) Логіка та системологія 3,0 ІІ
(С) Основи системного аналізу 3,0 ІІ
(С) Біоктивність неорганічних сполук 1,5 ІІ
(С) Англійська мова 3,0 ІІ
(С) Безпека життєдіяльності 1,5 ІІ
(С) Основи біоетики та біобезпеки 1,5 ІІ
(С) Європейський стандарт комп’ютерної грамотності 3,0 ІІ
(С) Фармацевтична інформатика 3,0 ІІ
(С) Фармацевтична статистика 3,0 ІІ
(С) Фізико-хімічні методи аналізу 1,5 ІІ
(С) Конфліктологія 3,0 ІІ
(С) Теорія і практика професійної комунікації 3,0 ІІ
(С) Основи соціальної психології 3,0 ІІ
(С) Теорія пізнання і фармація 1,5 ІІ
(С) Фізична культура ІІ
Блок історико-культурної та патріотичної підготовки здобувачів
Здобувач вищої освіти має обрати 6,0 кредитів ЄКТС
(С) Історія вітчизняної фармації 3,0 ІІ
(С) Українська національна ідея 3,0 ІІ
(С) Народна психологія 3,0 ІІ
(С) Історія українських політичних учень 3,0 ІІ
(С) Основи демократії 3,0 ІІ
(С) Історія української культури 3,0 ІІ
(С) Історія національної філософської думки 3,0 ІІ
Дисципліни вибіркового блоку 2
Здобувач вищої освіти має обрати 18,0 кредитів ЄКТС:
ІІІ семестр – 9 кредитів;
IV семестр – 9 кредитів
(С) Українська мова (як іноземна) (для іноземних здобувачів) 3,0 ІІІ, IV
(С) Психологія спілкування 3,0 ІІІ, IV
(С) Англійська фармацевтична термінологія 3,0 ІІІ, IV
(С) Психологія конфлікту 3,0 ІІІ, IV
(С) Теоретичні основи технології лікарських форм 3,0 ІІІ, IV
(С) Косметичні засоби у аптечному асортименті 3,0 ІІІ, IV
(С) Фізико-хімічні методи досліджень в аналітичній хімії 3,0 ІІІ, IV
(С) Ідентифікація органічних сполук 1,5 ІІІ, IV
(С) Сучасна аналітична лабораторна практика 3,0 ІІІ, IV
(С) Світова фармацевтична дистрибуція 3,0 ІІІ, IV
(С) Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки 3,0 ІІІ, IV
(С) Гігієна у фармації 3,0 ІІІ, IV
(С) Імідж фармацевта 3,0 ІІІ, IV
(С) Лідерство 3,0 ІІІ, IV
(С) Основи екології 1,5 ІІІ, IV
(С) Валеологія 3,0 ІІІ, IV
(С) Фізична культура ІІІ, IV
Дисципліни вибіркового блоку 3
Здобувач вищої освіти має обрати 15,0 кредитів ЄКТС:
V семестр – 9 кредитів;
VI семестр – 6 кредитів
(С) Патентознавство у фармації 3,0 ІІІ, IV
(С) Інтелектуальний бізнес та інноваційний розвиток 3,0 ІІІ, IV
(С) Основи економіки у фармації 3,0 ІІІ, IV
(С) Українська мова (як іноземна) (для іноземних здобувачів) 3,0 ІІІ, IV
(С) Методи прийняття управлінських рішень 3,0 ІІІ, IV
(С) Управління ризиками у фармацевтичному бізнесі 3,0 ІІІ, IV
(С) Організація та регулювання діяльності підприємств фармацевтичної галузі 3,0 ІІІ, IV
(С) Комп’ютерне моделювання у фармації 3,0 ІІІ, IV
(С) Комп’ютерні технології у дослідженні лікарських засобів 3,0 ІІІ, IV
(С) Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії 3,0 ІІІ, IV
(С) Механізм фармакологічної активності і токсичності ліків 3,0 ІІІ, IV
(С) Глобалізація фармацевтичної індустрії 3,0 ІІІ, IV
(С) Етичні проблеми у фармації 1,5 ІІІ, IV
(С) Інструментальні методи аналізу 3,0 ІІІ, IV
(С) Функціональний аналіз лікарських засобів органічної природи 1,5 ІІІ, IV
(С) Косметологічна рецептура 1,5 ІІІ, IV
(С) Технологія ветеринарних препаратів 1,5 ІІІ, IV
(С) Гомеопатичні препарати 3,0 ІІІ, IV
(С) Технологія біопрепаратів 3,0 ІІІ, IV
(С) Міжнародні аспекти фармацевтичного права 3,0 ІІІ, IV
(С) Основи наукових досліджень в фармації 1,5 ІІІ, IV
(С) Фізична культура ІІІ, IV
Дисципліни вибіркового блоку 4
Здобувач вищої освіти має обрати 15,0 кредитів ЄКТС:
VІІ семестр – 9 кредитів;
VIІІ семестр –6 кредитів
(С) Вплив лікарських засобів на зміну клініко-лабораторних та інструментальних показників 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Нутріціологія та броматологія 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Лікарська токсикологія 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Фармацевтичні аспекти харчових продуктів 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Лікарські рослини та фітотерапія 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Лабораторна діагностика 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Біохімія есенціальних нутрієнтів 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Основи стандартизації та сертифікації у фармації 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Теоретичні основи синтезу і зв’язок між структурою і дією ЛЗ 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Маркетингові дослідження у фармації 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Міжнародний маркетинг у фармації 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Українська мова (як іноземна) (для іноземних здобувачів) 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Сучасні медичні вироби 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Малосерійне виробництво ГЛЗ 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Розробка лікарських засобів 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Виробництво та застосування косметичних препаратів 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Фізична культура VІІ, VIІІ
Дисципліни вибіркового блоку 5
Здобувач вищої освіти має обрати 15,0 кредитів ЄКТС:
IX семестр – 9 кредитів;
X семестр – 6 кредитів
(С) Фармацевтична логістика 3,0 IX, X
(С) Оцінка медичних технологій 3,0 IX, X
(С) Основи фінансового менеджменту в фармації 3,0 IX, X
(С) Взаємодія лікарських засобів в практиці  фармацевта 3,0 IX, X
(С) Стандартизація лікарських засобів 1,5 IX, X
(С) Фармацевтична біотехнологія 3,0 IX, X
(С) Технологія лікарських косметичних засобів 3,0 IX, X
(С) Основи фармакогенетики 3,0 IX, X
(С) Управління публічними закупівлями 3,0 IX, X
(С) Ціноутворення у фармації 1,5 IX, X
(С) Економічне управління компанією 3,0 IX, X
(С) Сучасні протимікробні препарати 3,0 IX, X
(С) Ресурсознавство лікарських рослин 1,5 IX, X
(С) Дизайн наукових досліджень 1,5 IX, X
(С) Дослідження фармацевтичного ринку 3,0 IX, X
(С) Фізична культура IX, X