Урсу Олександр Юрійович

Посада: старший викладач кафедри анатомії людини

Контактна інформація:  [email protected]  

НАУКОВІ ПРАЦІ:

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Член Всеукраїнської громадської організації «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України» див.
  • Член Європейської федерації експериментальної морфології (European Federation for Experimental Morphology)
  • Член Міжнародної федерації анатомічних асоціацій  “International Federation of Anatomy Associatiins” див.
  • Керівник студентського наукового гуртка з клінічної анатомії та  оперативної хірургії

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:   

  • Інститут післядипломної освіти, навчально-науковий центр неперервної професійної освіти. Довгострокове підвищення кваліфікації науково – педагогічних працівників закладів вищої освіти тривалістю 142 академічних годин (4,5 кредити ECTS) 02.12.19-27.12.19 див.
  • Харківська медична академія післядипломної освіти, Психолого-педагогічні основи вищої освіти,  05.04-19.04.2021 р. див.
  • Участь у проекті з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz-Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача. 11-14.07.2022року (10 акад. годин) Сертифікат № 698 див.

ВІДЗНАКИ: Грамота президії НТ АГЕТ України за досягнення у морфологічний науці. 29.05.2023р. Див.