Соколов Віктор Миколайович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: професор, доктор медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: променева діагностика, променева терапія, радіаційна медицина

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Діагностика пухлин орбіти, придаткових пазух носа, основи черепа та інших захворювань, що супроводжуються екзофтальмом, методами радіометрії» (1973)

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Диффузионно-взвешенные изображения и ПЭТ-КТ в диагностике онкологической патологи брюшной полости / В. Н. Соколов, Е. С. Ситникова, В. М. Цвіговский, Г. М. Рожковская// Клінічна інформатика і медицина – 2017. – Т.12. – Вип.13. – С. 92-102.
  http://kit-journal.com.ua/ru/viewer_ru.html?doc/2017_13/KIT_13_P.pdf
 • Трехмернаяреконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани / Соколов В. Н., Шавладзе З. Н., Пилипюк Н. В., Евчев Ф.Д., Мирза Е.Ю., Любчак М.А., Анищенко Л.В. // Клиническая информатика и телемедицина. –2018. – Вип. 3. -С.71-74.
  http://kit-journal.com.ua/ru/viewer_ru.html?doc/2018_14/KIT_14_P.pdf
 • Роль МСКТ, МРТ, ДВИ, ПЭТ/КТ, 3-D реконструкции и виртуальной эндоскопии в выявлении патологи толстой кишки / В. Н. Соколов, Е. С. Ситникова, Г. М. Рожковская, В. М. Цвиговский и др. // Клиническаяинформатика и телемедицина. –2019. – 4, – С. 21-32. http://kit-journal.com.ua/ru/viewer_ru.html?doc/2019_15/KIT_15_P.pdf
 • Новые технологи лучевой диагностики для визуализации сосуди стой патологии головного мозга при деменции / В. Н. Соколов, О. Ю. Майоров, Л. В. Анищенко, Г. М. Рожковская и др. // Радіологічний вісник. – 2019. – ISSN 1993-1743. 1-2 (70-71). – С.115-119. https://www.uarctmrt.org/wp-content/uploads/2019/05/visnik_1-2_19_-1.pdf
 • THE POSSIBILITY OF MSCT, MRI AND METHOD TWO IN THE DETECTION OF MALIGNANT FORMATIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY (GASTROINTESTINAL CANCER, PANCREATIC AND COLORECTAL CANCER) МОЖЛИВІСТЬ МСКТ, МРТ І МЕТОДУ ДВІ В ВИЯВЛЕНІ ЗЛОЯКІСНИХ УТВОРЕНЬ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (РАКУ ШЛУНКУ, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ) Sokolov V.M. / СоколовВ.М.Rozhkovskaya G.M. / РожковськаГ.М.Tsvygovskiy V.M. / ЦвіговськийВ.М.Dorofeyeva T .K. / ДорофєєваТ.К.Doikova K.М. /ДойковаК.М.Korsun O.A . / КорсунО.А.Arbatska O.S . / АрбатськаО.С.Dius O.M. / ДіусО.М. Modern engineering and innovative technologies. Issue 20 / Part 1pp/101-115/.
  https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit20-01/meit20-01
 • Orcid ID: (https://orcid.org/0000-0003-4521-147X)
 • Scopus author ID: 7402729463
 • (http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=7402729463&partnerID=MN8TOARS)

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Голова Одеської регіональної спілки рентгенологів Південного регіону України

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Харківська медична академія післядипломної освіти «Психолого-педагогічні основи вищої освіти, тематичне удосконалення» 0.5 міс. 2020 р. б/н.
 • Науково-практична конференція Мистецтво лікування: незалежні підходи в незалежній Україні. 2022 р. № 2022-1218-1006990