Прус Інна Володимирівна

Посада: асистент кафедри анатомії людини

Напрямки наукових досліджень:

Нормальна анатомія. Фізіологія. Черепно-мозкова травма легкого та середнього ступеня тяжкості. Морфологічні, гістологічні та імуногістохімічні  дослідження головного мозку, легень, печінки, селезінки, міокарду та нирок при черепно-мозкової травмі.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Google Scholar: Inna Prus
ORCID: 0000-0001-5886-9735 https://orcid.org/0000-0001-5886-9735
Researcher ID: rid63871 https://researchid.co/admin/login

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Член НТ АГЕТ (Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів) України. див.
  • Член Європейської федерації експериментальної морфології (European Federation for Experimental Morphology). див.
  • Член Міжнародної федерації анатомічних асоціацій (International Federation of Association of Anatomists). див.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  1. Харківська медична академія після дипломної освіти 2019р. «Психолого – педагогічні основи вищої освіти.» Посв. № СК- 45477677.
  2. НМедУ ім. Богомольця інститут післядипломної освіти. Посв. № ДНП-19535. 2020р.
  3. 3. Працювала: Royal College of Surgeons in Ireland, Researcher assistant at the department Physiology and Medical Physics (Dublin, Ireland), 01.11.2022 to 01.06.23.
  4. Сумський державний університет, центр розвитку кадрового потенціалу (Суми, Україна). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 1125-23 від 28.04.2023, «Українська мова: помічник кожному на щодень».