Обов’язкові компоненти Фармація, промислова фармація

Перелік обов’язкових дисциплін за освітньо-професійною програмою «Фармація, промислова фармація» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

(С – Силабус)

Обов’язкові компоненти Семестр
Цикл дисциплін загальної підготовки
(С) Історія України та української культури I
(С) Інформаційні технології у фармації ІІІ, IV
(С) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ІІІ
(С) Вища математика і статистика І
(С) Біологічна фізика з фізичними методами аналізу ІІ
(С) Біологія з основами генетики ІІ
(С) Анатомія та фізіологія людини ІІ
(С) Латинська мова І, ІІ
(С) Мікробіологія з основами імунології ІІІ, IV
(С) Патологічна фізіологія ІІІ
(С) Органічна хімія ІІІ, IV
(С) Загальна та неорганічна хімія І, ІІ
(С) Аналітична хімія ІІІ, IV
(С) Фармацевтична ботаніка ІІІ
(С) Біологічні хімія V, VI

Цикл дисциплін професійної підготовки

(С) Вступ у фармацію І
(С) Етика і деонтологія у фармації ІІ
(С) Технологія ліків V-VIIІ
(С) Фармакогнозія V, VІ
(С) Фармакотерапія з фармакокінетикою VІІ
(С) Фармакологія V, VІ
(С) Фармацевтична хімія V-ІХ
(С) Фізична та колоїдна хімія ІV
(С) Фармакоекономіка VІІ
(С) Ресурсознавство лікарських рослин ІХ
(С) Організація та економіка фармації VІІ, VІІІ
(С) Клінічна фармація та фармацевтична опіка VІІІ, ІХ
(С) Фармацевтичне та медичне товарознавство VІІ
(С) Фармацевтичний менеджмент та маркетинг VІІІ, ІХ
(С) Лікарська токсикологія VІІ
(С) Біофармація Х
(С) Системи якості у фармації Х
(С) Стандартизація лікарських засобів ІХ
(С) Технологія лікарських косметичних засобів ІХ
(С) Фармацевтична біотехнологія Х
(С) Соціальна фармація ІХ
(С) Охорона праці та охорона праці в галузі VІІІ
(С) Фармацевтичне право та законодавство V
(С) Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки ІV
(С) Виробнича практика з аптечної технології ліків VII
(С) Виробнича практика з фармакогнозії Х
(С) Виробнича практика з клінічної фармації Х
(С) Виробнича практика з фармацевтичної хімії Х
(С) Виробнича практика з організації та економіки фармації Х
(С) Виробнича практика з фармацевтичного менеджменту та маркетингу Х
(С) Виробнича практика з промислової технології лікарських засобів Х
(С) Магістерська робота Х