Лікарі та консультанти поліклінічно-консультативного відділення Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська Клініка) ОНМедУ

Баташова–Галінська Вікторія Олександрівна завідувач відділення, лікар-пульмонолог вищої категорії, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ
Волошина Олена Борисівна лікар-кардіолог вищої категорії, д.мед.н., профессор, завідувач кафедри загальної практики ОНМедУ
Тіхонова Сусанна Адольфівна лікар-кардіолог вищої категорії, д.мед.н., профессор кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ
Штанько Василь Андрійович лікар-терапевт вищої категорії, к.мед.н., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 ОНМедУ
Перепелюк Микола Миколайович лікар-терапевт вищої категорії, кардіолог, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ
Холопов Леонід Семенович лікар-ревматолог, лікар вищої категорії, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ
Ткаченко Алла Сергіївна лікар-терапевт вищої категорії, лікар координатор по роботі з застрахованими пацієнтами
Гаврілова Лія Сергіївна лікар-невропатолог   вищої категорії
Драгомірецька Наталля Володимирівна лікар гастроентеролог, д.мед.н., профессор кафедри загальної практики ОНМедУ
Чайка Ганна Олександрівна канд.мед.наук, лікар-гастроентеролог, асистент кафедри загальної практики ОНМедУ