Комплекс лікування терапевтичних захворювань та поліморбідних станів внутрішньої медицини

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМедУ розташована на базі кардіохірургічного, кардіологічного та ревматологічного відділень Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного факультету.

Основними напрямками діяльності кафедри є виконання функцій клінічної бази Одеського національного медичного університету: проведення навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та лікувальної діяльності в області терапії, кардіології, електорофізіологічної кардіології та ревматології, надання спеціалізованої висококваліфікованої (високотехнологічної) допомоги хворим з кардіологічною та ревматичною патологією відповідно до стандартів медичної допомоги ІІІ рівня.

Історична довідка.

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії створена в 1992 р. шляхом об’єднання кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і кафедри терапії стоматологічного і педіатричного факультетів, кожна з яких була організована в 1902 р. на медичному факультеті Новоросійського університету, і називалися перша – кафедрою лікарської діагностики з пропедевтичною клінікою, друга – кафедрою факультетської терапії лікувального факультету.

1997 року по теперішній час кафедру очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Олена Олександрівна Якименко, яка продовжує традиції своїх попередників і вчителів.

Олена Олександрівна автор більше 500 наукових робіт, зокрема 18 монографій, навчальних посібників та підручників. Автор 44 патентних винаходів. Науковий керівник із захистом 2 докторських і 26 кандидатських дисертацій. Науковий куратор міжнародних наукових досліджень «SIGNIFY», «BEAUTIFUL», «WARCEF», «REDUCE-IT», «THEMIS», «AT PCI». Під керівництвом Олени Олександрівни створено наукову школу  мультидисциплінарного підходу  у відновлювальному лікуванні з кардіології, ревматології, інтервенційної кардіології та аритмології.

Відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі є доцент Клочко Віктор Вікторович, який координує взаємодію співробітників кафедри та відділень Богатопрофільного медичного центру ОНМедУ.