Кольцова Ірина Геннадіївна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: к.мед.н

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрями наукових досліджень: Серологічна діагностика системних захворювань сполучної тканини

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): “Епідеміологічні та імунологічні аспекти вакцинопрофілактики грипу в професійних колективах птахофабрик” (1997)

Наукові праці:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8784-7068

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Науковий керівник НДР N держреєстрації 0115U006644 «Оптимізація діагностики алергійних станів для призначення раціональної специфічної імунотерапії»
  • Науковий керівний Куртової М.М.. Тема дисертації: «Оптимізація алгоритму серологічної діагностики алергійних захворювань у пацієнтів з полісенсибілізацією», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08– імунологія та алергологія. Захист відбувся у 2020 р. № диплому: 058047
  • Лікар-лаборант “Медична лабораторія Сіместа”
  • Наукове консультування ТОВ “Сіместа-ВААЛ”
  • Членство в професійних організаціях:
    1. Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  • Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Актуальні питання забезпечення якості освіти в сучасних умовах» від Одеський державний університет внутрішніх справ, Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Одеса, Україна) (2023)
  • «Психолого-педагогiчни основи вищої освiти» від Харьковська АПО (2017)