Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених), присвяченій 110- річчю з дня народження І. В. Савицького

 • 11. 01. 2021

Вельмишановні колеги!

Рада Студентського наукового товариства (СНТ) і Рада Товариства молодих вчених (ТМВ) Одеського національного медичного університету запрошують студентів та молодих вчених прийняти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених), присвяченій 110- річчю з дня народження І. В. Савицького, яка у зв’язку з пандемією COVID-19, буде проходити на платформі Microsoft Teams та відбудеться 22-23 квітня 2021 року. Участь у конференції безкоштовна.

Програма конференції:

 • Секційні засідання
 • Пленарне засідання і нагородження переможців

Секції конференції:

«КРУГЛИЙ СТІЛ», присвяченій 110-річчю з дня народження професора І. В. Савицького

 1. СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
 2. СЕКЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ, ФІЗІОЛОГІЧНИХ НАУК, МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, БІОФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ
 3. СЕКЦІЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ
 4. СЕКЦІЯ ТЕРАПІЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
 5. СЕКЦІЯ НЕЙРОНАУК
 6. СЕКЦІЯ ХІРУРГІЇ
 7. СЕКЦІЯ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА УРОЛОГІЇ
 8. СЕКЦІЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, ІНФЕКЦІЙНИХ, ШКІРНО-ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ ТА ФТИЗІАТРІЇ
 9. СЕКЦІЯ ПЕДІАТРІЇ
 10. СЕКЦІЯ СТОМАТОЛОГІЇ
 11. СЕКЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ВАЛЕОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ

12.МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА АНГЛОМОВНА СЕКЦІЯ

Форми участі у конференції:

 1. Усна доповідь ( доповідь 7 хв., обговорення – 3 хв.);
 2. Постер (.jpg, .pdf) (обговорення – 5 хв.)

Вимоги до оформлення тез:

 • Шрифт: Times New Roman, 14 пт
 • Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см
 • Інтервал – 1.5
 • Назва роботи (великими літерами)
 • Прізвище та ініціали авторів
 • ВНЗ (повністю), місто, країна
 • Загальний обсяг тез не повинен перевищувати 30 рядків (1 сторінка)
 • Вирівнювання тексту доповіді «за шириною»

Приклад оформлення тез:

ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ГНІЙНИХ МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ

Іванова І. І.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Бактеріальні менінгіти характеризуються високою летальністю

Робочі мови конференції:

Українська, англійська, російська.

Правила прийому робіт:

Для участі у конференції необхідно зареєструватися та надіслати тези до 29 січня 2021 р. за посиланням (файл з тезами прикріплюється в реєстраційній формі):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN5mLR4_Q-Tii_51jC78e_3L1teqondEb0Hf78TNBg5vFWeA/viewform?usp=pp_url

а також надіслати супровідний лист від кафедри зі списком студентів, рекомендованих до участі у конференції, та списком студентських наукових робіт, рекомендованих до публікації у збірці до 22 січня 2021 р. включно на електронну адресу Ради СНТ та ТМВ ([email protected] ).

Реєстрація та подання тез
з 6 січня 2021 –  29 січня 2021 р.

Технічне забезпечення доповіді: мультимедійний проектор

Важливі зауваження:

 • Символи та скорочення треба розшифровувати при першому їх застосуванні.
 • Редакційна рада залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають науковим критеріям та вимогам оформлення.

Додаткова інформація:

 • Роботи англійською мовою можуть бути надіслані у будь-яку з секцій за вашим бажанням. Однак слід враховувати, що роботи англійською мовою будуть включені до мультидисциплінарної англомовної секції.
 • Всім учасникам після отримання наукових робіт буде надіслано додаткове запрошення після 1 лютого 2021 р. Якщо Ви не отримаєте такий лист, зв’яжіться з оргкомітетом конференції.

Адреса Ради СНТ та Ради ТМВ

ОНМедУ, рада СНТ, рада ТМВ

вул. Ольгіївська, 4а, м. Одеса, Україна

тел: (048) 717-89-22

Голова СНТ – Зінчук Б.А.  +380932284929

Е-mail: [email protected] – Рада СНТ

 

З повагою,

Рада Студентського наукового товариства,

Рада Товариства молодих вчених ОНМедУ