Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНІ НАПРЯМИ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я: МОДЕРНІЗАЦІЯ, ЯКІСТЬ, КОМУНІКАЦІЯ»

Конференція пройде 31 травня 2024 року в змішаному режимі:

— офлайн за адресою: вул. Тініста, 8, Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ;
— онлайн на університетській платформі Microsoft Teams.

Запрошуємо до участі зацікавлених науковців.

Програма конференції→
Інформаційний лист→
Онлайн реєстрація→
Оцінювання набутих знань→