ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ)

Вельмишановний Колего!

Запрошуємо Вас та Ваших колег взяти участь у роботі ХVІIІ Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), який відбудеться 01-03 жовтня 2020 року У ВІДДАЛЕНОМУ ФОРМАТІ (дистанційно з міста Львова) за активної співучасті Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Всеукраїнського лікарського товариства, Українського лікарського товариства у Львові та Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Реєстраційна форма: https://forms.gle/eVvvzsUpSHbjxah5A
Інформація щодо реєстрації, форми участі, публікації тез і статей, подається у додатку 1,
щодо правил оформлення текстів для публікації у додатку 2

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ
XVIIІ КОНҐРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
1. Українські лікарські товариства у світі: реалії і перспективи розвитку.
2. Професійна автономія, лікарське самоврядування. Лікарська етика та професійна відповідальність лікарів. Ліцензування, сертифікація, акредитація. Безперервний професійний розвиток і медична освіта.
3. Зміни охорони здоров’я в Україні: (і) громадське здоров’я і спроможність до подолання епідеміологічних загроз; (іі) реформування первинної та вторинної ланок надання медичної допомоги управління в охороні здоров’я; (ііі) фінансування, перспективи запровадження національного медичного страхування, тощо.
4. Реабілітація та медико-соціальні проблеми, мультидисциплінарний підхід: посттравматичні стани (бойова, побутова травма), адаптація учасників військових дій.
5. Наукові здобутки та сучасні інноваційні технології в сучасній медицині (згдно спеціальностей): (і) діагностика, лікування, профілактика; (іі) організація охорони здоров’я та медичної допомоги; (ііі) наукові дослідження та стандарти (додаток 2, субтитли а–ь).

Додаток 1
ПУБЛІКАЦІЯ В МАТЕРІАЛАХ ХVІІІ КОНГРЕСУ СФУЛТ
1. Тези доповідей і статті з програмних питань, оформлені з дотриманням вимог, що наведені у додатку 2, надсилаються на е-адресу [email protected]
Оплата друку стандартних тез (1600 знаків) –190 грн здійснюється на рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № UA403007110000026005052762181, МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736. В графі призначення платежу вказується: Добровільний внесок, прізвище першого автора і три перші слова назви тез.
2. До друку приймаються тези, що надійшли після попередньої оплати і реєстрації.
3. Крайній термін подачі матеріалів – продовжено до 31 серпня 2020 p.
РЕЄСТРАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ
1. Вибір варіанту участі і реєстрація здійснюються самостійно шляхом он-лайн реєстрації за посиланням https://forms.gle/eVvvzsUpSHbjxah5A (рекомендується) або через офіс ВУЛТ [email protected]
2. Реєстраційний внесок 500 грн. дає право на отримання матеріалів Конгресу, сертифікатів (будуть вислані поштою), доступ до участі у всіх наукових заходах.
3. Членам ВУЛТ, інтернам та студентам-медикам надається знижка 20 %.
4. Оплата реєстраційного внеску здійснюється на той же рахунок, що й оплата друку тез: №UA403007110000026005052762181 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736 У графі призначення платежу вказується: Реєстраційний внесок за Прізвище Ім’я
5. Усі зареєстровані, які сплатили реєстраційний внесок, отримають сертифікат учасника.
6. Розмір реєстраційного внеску не залежить від форми участі в Конгресі як за рівнем наукової активності, так і за часом участі, і дає право на доступ до всіх наукових і сателітних заходів Конгресу, в тому числі урочистого відкриття (віддаленого) Конгресу.
7. Оплата додаткових матеріалів Конгресу та інших видань, заходів здійснюються самостійно.
ФОРМИ УЧАСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ (за вибором учасника ):
Згідно додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункт 1 розділу V) Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку, що затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 446 від 22 лютого 2019 року участь у Конґресі сертифікується (п.3.1. інформальна освіта) наступним чином:
№ Форма участі Бали Підтвердження
1. участь в одному симпозіумі без доповіді 5 Сертифікат
2. участь в повній програмі Конґресу без доповіді 10 Сертифікат
3. Усна доповідь* у любому із симпозіумів 30 Сертифікат доповідача та Програма Конґресу
*) Науковий оргкомітет Конґресу має право вибору для включення до програми відповідного симпозіуму у формі усної або стендової доповіді.

Додаток 2
ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТА СТАТЕЙ
ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХVІІІ КОНГРЕСУ СФУЛТ
1. Тези доповідей повинні відповідати тематиці. Мова публікації–українська, англійська.
2. Формат друку: “Word for Windows”, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,0; без ручних перенесень; аркуш А4, поля: з усіх боків – по 2,0 см.
3. Стандартний об’єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). При більшій кількості знаків тези друкуються за умови доплати додатково 100 грн за кожну сторінку (до 1600 знаків), що перевищує зазначений обсяг.
4. Структура тез: а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом);
б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється);
в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур);
г) текст тез (усі абревіатури, котрі вказані перший раз – повинні бути розшифровані).
5. У правому верхньому куті вказується код програмного питання: цифра 1, 2, 3, 4, 5ь.
До цифри 5 додається буква (а–ь) у відповідності з цим переліком:
а) акушерство та ґінеколоґія;
б) педіатрія;
в) кардіолоґія, ревматолоґія;
г) пульмонолоґія, фтизіатрія;
ґ) ґастроентеролоґія;
д) нефролоґія, уролоґія;
е) невролоґія, нейрохірурґія та психіатрія;
є) ендокринолоґія;
ж) імунолоґія, алерголоґія;
з) оториноларинґолоґія;
и) офтальмолоґія;
і) інфекційні хвороби, СНІД, вірусолоґія, епідеміолоґія;
ї) дерматовенеролоґія;
й) психолоґія, психотерапія, сексопатолоґія, нарколоґія;
к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтенсивна терапія;
л) хірурґія, трансплантолоґія, імплантолоґія, косметолоґія;
м) травматолоґія та ортопедія; н) онколоґія; гематолоґія;
о) стоматолоґія, щелепно-лицева хірурґія;
п) рентгенолоґія, радіолоґія;
р) фармаколоґія, клінічна фармаколоґія, токсиколоґія;
с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія, дієтолоґія;
т) спортивна, військова, космічна медицини;
у) геронтолоґія, профпатолоґія;
ф) реабілітація, фізіотерапія та курортолоґія;
х) санологія, гіґієна, лабораторна діаґностика;
ц) анатомія, гістолоґія, фізіолоґія, мікробіолоґія;
ч) судова медицина, патанатомія, патогістолоґія;
ш) нетрадиційні методи діаґностики і лікування;
щ) ґенетика, демоґрафія;
ю) управління і орґанізація охорони здоров’я, медична освіта;
я) історія медицини, лікарське називництво (медична термінолоґія);
ь) інші галузі медицини.
6. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредаґований автором. Редакція та Орґкомітет Конгресу не несуть відповідальності за помилки авторів.
7. Публікація тез доповідей платна. Вартість публікації одних тез доповіді (до 1600 знаків) –190 грн. У випадку збільшення обсяг