Засідання 23.01.2018 року

23.01.2018 року в конференц-залі кафедри спортивної медицини та валеології ОНМедУ відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. 11.00 – Захист дисертації на тему: «Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів на основі густого екстракту квасолі для лікування цукрового діабету 2-го типу» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

ЗдобувачРибак Вікторія Анатоліївна

Науковий консультантдоктор біологічних наук, професор Малоштан Людмила Миколаївна, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, м. Харків,  завідувач кафедри фізіології та анатомії людини.

 Офіційні опоненти:

– доктор біологічних наук, професор Бєленічев Ігор Федорович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури

– доктор біологічних наук, професор Маслова Наталія Федорівна, Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» МОЗ України, м. Харків, вчений секретар

– доктор медичних наук, професор Горчакова Надія Олександрівна, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, професор кафедри фармакології

  1. 13.00 – Захист дисертації на тему: «Патогенетичні основи порушення регуляторних механізмів адаптації у осіб з високим рівнем професійно обумовленого психоемоційного навантаження» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

ЗдобувачГорша Василь Іванович

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор, з.д.н.т. України Гоженко Анатолій Іванович, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса, директор

 Офіційні опоненти:

– доктор медичних наук, професор Вастьянов Руслан Сергійович, Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології

– доктор медичних наук, професор Насібуллін Борис Абдуллайович, Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, завідувач відділу фундаментальних досліджень

  1. Поточні справи.