Проєкт створення громадської організації «Міжнародна асоціація випускників Одеського національного медичного університету»

Шановні друзі, колеги, випускники та студенти Одеського національного медичного університету! Ми раді повідомити, що розпочинаємо роботу зі створення громадської організації «Міжнародна асоціація випускників Одеського національного медичного університету»

За даними експертів, лише 10-15% випускників вітчизняних ЗВО хочуть брати участь в житті університету після закінчення навчання. Збільшити цю частку можливо, але для цього потрібно змінити ставлення до статусу вищих навчальних закладів. Коли вони будуть сприйматися нашим суспільством не тільки як постачальники освітніх послуг, а, в першу чергу, як престижні, навіть елітарні спільноти, які визначають спосіб мислення своїх студентів, а значить і майбутнє соціально-економічного розвитку країни.

Наш університет є одним зі старіших ЗВО в Україні. Він займає провідні позиції у рейтингу вищих учбових закладів нашої країни. Більше століття славні випускники університету служать народу, науці, державі. Серед них державні та лідери медичної та педагогічної науки, суспільно-соціальної діяльності.

Ми пишаємося нашим університетом, де зародилася всесвітньо відома школа патологів, терапевтична та офтальмологічна школи, за цими партами сиділи майбутні видатні вчені та лікарі.

У рамках виконання Перспективного Плану Розвитку Міжнародного Співробітництва ОНМедУ  ми прагнемо налагодити і підтримувати регулярні контакти з іноземними громадянами – випускниками нашого університету, зокрема тими з них, хто продовжує роботу і займає офіційні посади в системах освіти і охорони здоров’я своїх країн. Співпраця з ними в форматі Міжнародної Асоціації Випускників ОНМедУ допоможе розширенню міжнародного партнерства і просуванню інтересів нашого університету на міжнародному рівні.

Ми запрошуємо приймати активну участь у житті університету, щоб сприяти його розвитку, підвищенню рейтингу, конкурентоздатності.

Тих, чия доля та кар’єра склались завдяки ОНМедУ, тих, хто пишається тим, що жив і навчався в Одесі, а саме в такому славетному університеті; тих, хто хоче дати своїм дітям гідну освіту  –

     Запрошуємо до співпраці з Асоціацією випускників ОНМедУ!

Які переваги надає статус члена Асоціації випускників ОНМедУ? 

 • Дізнавайтеся першими про новини університету та актуальні заходи, організовані за підтримки ініціативної групи Асоціації;
 • Беріть участь у якості запрошеного гостя чи спікера на круглих столах, конференціях, майстер-класах, відкритих лекціях;
 • Члени Асоціації запрошуються до участі як в офіційних, так і неформальних заходах на базі факультетів університету (таких як презентації, неформальні зустрічі, творчі вечори);
 • За бажанням ви можете звернутися до Асоціації за організаційною підтримкою у проведенні зустрічі випускників до чергової річниці випуску або за підтримкою у будь-якому іншому питанні;
 • Ініціативна група Асоціації втілює в життя різноманітні освітні та культурні проекти на базі університету – члени Асоціації запрошуються до участі;
 • Асоціація сприяє у працевлаштуванні студентів університету в рамках комунікації з практикуючими лікарями; роботодавці можуть отримати допомогу при пошуку кандидатів для відкритих вакансій;
 • Асоціація регулярно інформує членів про свою діяльність шляхом інформаційної розсилки. Дізнавайтеся першими про події в університеті;
 • Ви також можете стати партнером Асоціації та в рамках співпраці розміщувати власні інформаційні матеріали на нашому сайті;
 • Асоціація як громадська організація веде актуальний Реєстр членства – інформація про кожного зареєстрованого члена невідкладно заноситься до Реєстру.

Хто може приєднатися до Асоціації? 

Ви можете обрати одну з наступних можливостей членства в Асоціації і стати:

 • Повним членом Асоціації (за умови, якщо ви досягли 18-річного віку та є випускником Одеського національного медичного університету).
 • Асоційованим членом Асоціації (опція для студентів, а також працівників або викладачів ОНМедУ, які не є випускниками університету).

Цілі і завдання

Громадська організація «Міжнародна асоціація випускників Одеського національного медичного університету», далі «Асоціація», є громадською організацією, створеною фізичними особами на основі єдності їх інтересів з метою спільної реалізації цілей і завдань.

Головною метою діяльності Асоціації є підвищення міжнародного рейтингу ОНМедУ.

Мета діяльності Асоціації:

– створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів і викладачів ОНМедУ;

– сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів стратегічного розвитку ОНМедУ.

Завданнями діяльності Асоціації є:

– шляхом становлення авторитетної постійно діючої громадської організації випускників сприяти зростанню престижу ОНМедУ, як одного з провідних навчальних закладів України та європейської спільноти університетів;

– сприяти професійному зростанню випускників ОНМедУ, створювати умови для більш повної їх самореалізації в науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності; створювати умови для спілкування випускників, студентів і викладачів університету, забезпечивши інформаційний обмін серед випускників;

– зберігати і примножувати вічні духовні цінності, які повинні стати орієнтиром для забезпечення спадкоємності в традиціях майбутніх поколінь випускників ОНМедУ;

– сприяти поліпшенню змісту освіти, якості та ефективності підготовки фахівців, зміцнення зв’язків і відносин ОНМедУ з іншими медичними навчальними закладами України та іноземних держав;

– налагоджувати партнерські зв’язки і відносини Асоціації з медичними установами, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями України та іноземних держав.

Членство в Асоціації

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Асоціація є добровільною організацією, яка об’єднує випускників, студентів, співробітників Одеського національного медичного університету (далі – Асоціація випускників) для здійснення цілей і завдань, що зазначені на цьому сайті.

Асоціація створюється і має функціонувати відповідно до Конституції та чинного законодавства України, законодавства тих країн, територією яких Асоціація поширює свою діяльність, а також відповідно до «Статуту» (у стадії розробки).

Асоціація створюється і має функціонувати на основі добровільності, рівноправ’я її членів, самоврядування, законності та гласності.

Асоціація не є прибутковою організацією і не ставить собі за мету здобуття прибутку.

Керівництво Асоціацією буде здійснюватися правлінням на чолі з головою. Асоціація має розробити та використовувати власну символіку.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

Членами Асоціації можуть бути громадяни, які закінчили Університет, студенти, співробітники ОНМедУ, які підтримують його діяльність, визнають та виконують вимоги Статуту (в розробці).

Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які визнають Статут Асоціації (в розробці). Члени Асоціації приймаються згідно з особистою заявою.

Прийом і виключення з членів Асоціації здійснюється на підставі рішення (постанови) Правління. Облік членів і їх базу даних організовує і веде Правління.

Член Асоціації може добровільно вийти з Асоціації в тому ж порядку, як і під час вступу до неї.

Члени Асоціації мають право:

– обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;

– брати участь у діяльності Асоціації;

– брати участь у конференціях, які стосуються питань діяльності Асоціації і реалізації її завдань;

– вносити пропозиції і проекти до всіх органів Асоціації з питань, пов’язаних з її діяльністю, брати участь в обговоренні питань як до, так і після ухвалення рішень;

– отримувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;

– представляти інтереси Асоціації, використовувати символіку Асоціації;

– публікувати свої роботи у заснованих Асоціацією виданнях, отримувати рекомендації і рецензії Асоціації;

– добровільно вийти з Асоціації.

Члени Асоціації зобов’язані:

– свідомо дотримувати вимоги Статуту (в розробці), приймати до виконання рішення, розпорядження і постанови керівних органів Асоціації, які не суперечать Статуту Асоціації і чинному законодавству;

– виконувати прийняті на себе зобов’язання відносно Асоціації;

– дотримуватися основ ділової етики;

– активно брати участь у втіленні в життя завдань Асоціації;

– своєю діяльністю укріплювати авторитет Асоціації.

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до «родини» випускників ОНМедУ!

 Ваші пропозиції та побажання щодо діяльності, статуту, цілей  та завдань організації «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОЛГО УНІВЕРСИТЕТУ» просимо надсилати на електронну адресу:  [email protected] або у вікні Громадського обговорення .

 Ми завжди відкриті для зворотнього зв’язку!