Вибіркові компоненти СТОМАТОЛОГІЯ

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія»

(С – Силабус)

Вибіркові компоненти Семестр
Блок вибіркових дисциплін загальної підготовки
(С) Філософія ІІ
(С) Соціологія та медична соціологія ІІ
(С) Психологія спілкування ІІ
(С) Теорія і практика професійної мовної комунікації в стоматології ІІ
(С) Сучасні проблеми молекулярної біології ІІ
(С) Сучасні проблеми біофізики ІІ
(С) Основи біоетики та біобезпеки ІІ
(С) Валеологія ІІ
(С) Англійська стоматологічна термінологія ІІ
(С) Іноземна мова за професійним спрямуванням ІІ
(С) Світові проблеми профілактики та запобігання розвитку основних стоматологічних захворювань ІІ
(С) Клінічна фізіологія ІІ
(С) Клінічна біохімія ІІ
(С) Основи клініко-лабораторної діагностики стоматологічних захворювань ІІ
(С) Конфліктологія ІІІ
(С) Медична термінологія ІІІ
(С) Деонтологія в медицині ІІІ
(С) Етичні проблеми в медицині ІІІ
(С) Європейський стандарт комп’ютерної грамотності IV
(С) Інформаційні технології в стоматології IV
(С) Правознавство IV
(С) Судова медицина (стоматологія) IV
(С) Основи спортивної медицини IV
(С) Фізичне виховання IV
(С) Історія України та української культури VI
(С) Світові цивілізації VI
Блок вибіркових дисциплін професійної підготовки  
(С) Актуальні питання клінічної імунології та алергології ІІ
(С) Клінічна імунологія і алергологія в стоматології ІІ
(С) Побічна дія ліків ІІІ
(С) Фармакологія лікарських засобів при стоматологічних захворюваннях ІІІ
(С) Основи геронтології та геріатрії ІІI
(С) Стоматологічні прояви перебігу захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку ІІI
(С) Основні технології виготовлення зубних протезів IV
(С) Сучасні технології суцільнолитого протезування IV
(С) Особливості професійної гігієни порожнини рота у дітей V
(С) Професійні хвороби  у лікарів-стоматологів V
(С) Менеджмент в стоматології V
(С) Маркетинг в  стоматології V
(С) Функціональна діагностика при стоматологічних захворюваннях  з основами м’язового тестування та електроміографії V
(С) Функціональна адаптація зубощелепної системи при ортопедичному лікуванні V
(С) Біопсійна діагностика онкологічних процесів ротової порожнини VI
(С) Клітинні технології в стоматології VI
(С) Стоматологічні прояви ендокринних захворювань VI
(С) Сучасна діагностика захворювань СНЩС та слинних залоз VI
(С) CAD CAM в дентальній імплантології VI
(С) Соціальні аспекти в попередженні і прогнозуванні ускладнень дентальної імплантації. VI
(С) Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки VI
(С) Мініімплантанти та кістковий анкораж в сучасній ортондотії VI
(С) Ендодонтична техніка в дитячій стоматології VI
(С) Полідісциплінарний підхід в реабілітації дітей з вродженою патологією ЩЛД VI
(С) Раннє ортодонтичне лікування VII
(С) Гнатологічна ортодонтія VII
(С) Клінічна анатомія і оперативна хірургія щелепно-лицевої ділянки IX
(С) Актуальні питання малоінвазивних хірургічних технологій при лікуванні стоматологічних захворювань IX
(С) Основи естетичної стоматології IX
(С) Використання естетичних підходів в плануванні ортопедичних втручань IX