Верба Наталія Вікторівна

Посада: Завуч кафедри інфекційних хвороб

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Верба Н.В. Ефективність застосування аміксину ІС, біциклолу та гепавірину у хворих на хронічний гепатит С. / Н.В. Верба // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2015. – № 24 (3). – С. 186-193.
 2. Чабан Т.В., Верба Н.В. Позапечінкові прояви і показники якості життя у хворих на хронічний гепатит С. //  Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів»  «Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги» (29-30 вересня 2016 року, м. Вінниця) – Тернопіль, ТДМУ. – 2016 . – С. 177-178.
 3. Чабан Т.В., Совірда О.С., Герасименко О.А., Пясецький Б.М., Буйко О.О., Верба Н.В. Формування клінічного мислення у студентів на кафедрі інфекційних хвороб. // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості освіти» (12-13 травня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 313-314
 4. Чабан Т.В., Совірда О.С., Герасименко О.А., Пясецький Б.М., Буйко О.О., Верба Н.В. Самостійна работа студентів – важлива складова вивчення інфекційних хвороб. // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості освіти» (12-13 травня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 313.
 5. Т.В. Чабан, О.А. Герасименко, О.В. Павленко, Н.В. Верба. Патогенетичне лікування хворих на хронічний гепатит С з ВІЛ-інфекцією // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціації інфекціоністів» «Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги» (29-30 вересня 2016 року, м. Вінниця). – м. Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 2016. – С. 179-180.
 6. Чабан Т.В., Нагорна В.Г., Павленко О.В., Жураковська Н.О., Верба Н.В. Результати тестування швидкими тестами на ВІЛ та інші гемоконтактні інфекції в м. Одеса в рамках акції «НЕ ДАЙ СНІДУ ШАНС!» // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів. «Актуальні проблеми парентеральних інфекцій» (12-13 жовтня 2016 року, м. Харків). – Харків, ХНМУ. – 2016. – С. 153-155.
 7. Чабан Т.В., Нагорна В.Г., Павленко О.В., Жураковська Н.О., Верба Н.В. Результати тестування швидкими тестами на ВІЛ та інші гемоконтактні інфекції в м. Одеса в рамках акції «НЕ ДАЙ СНІДУ ШАНС!» Проблеми військової медицини.-2016. – Вип.45. – Т.2 – С. 256-260.
 8. Т Т.В. Чабан, Н.В.Верба. Порушення синтезу цитокінівIL-6 таTNF у сироватці хворих на хронічний гепатит С із протипоказаннями до інтерферонотерапії та їх корекція // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах» (24-25 листопада 2016 року, м. Київ). – м. Київ. – С. 141-142. https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11897
 9. Верба Н.В. Удосконалення лікування хворих на хронічний гепатит С із протипоказаннями до інтерферонотерапії. // Матеріали науково-практичної конференції «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» (6-7 квітня 2017 року, Київ) – Київ, Українська військово-медична академія, 2017. – С. 17
 10. Верба Н.В. Оптимізація патогенетичного лікування хворих на хронічний гепатит С. //  Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю присвячена 100-річчю з дня народження І.Г. Герцена «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (27-28 квітня 2017 року), Одеса, ОДЕСЬКИЙ МЕДУНІВЕРСИТЕТ, 2017. – С. 94.
 11. Верба Н.В. Позапечінкові прояви хронічного гепатиту С у нон-респондерів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції і навчально-методичої наради завідувачів кафедр інфекційних хвороб вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації «Медична допомога інфекційним хворим в умовах реформування галузі охорони здоров’я» (18-19 травня 2017 року, м. Умань, Черкаська область) – стендова доповідь. – м. Умань. – С. 5.
 12. Чабан Т.В., Верба Н.В., Совірда О.С., Герасименко О.А. Можливості лікування хворих на хронічний гепатит С // Матеріали XIVз’їзду Всеукраїнського лікарського товариства, VI конгресу Південно-східного європейського медичного форуму
 13. Чабан, Н.В. Верба. Впливпозапечінковихпроявівхронічного гепатиту С на показникиякостіжиття / Матеріалинауково-практичноїконференції з міжнародноюучастю «Фармакотерапія при інфекційнихзахворюваннях» (12-13 квітня 2018 р.). – м. Київ. – С. 73-74  https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11860
 14. Чабан Т.В., Чубач М.І., Гулла О.В., Верба Н.В. Особливості навчальної роботи на кафедрі інфекційних хвороб. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» (м. Одеса, 19-20.04.2018).
 15. Чабан Т.В., Верба Н.В. Патогенетичне лікування хворих на хронічний гепатит С // Матеріали 6-ї Міжнародної конференції “Perspectives of science and education” (December 14, 2018), New York, USA. 2018. – С. 651-657.
 16. Чабан Т.В., Верба Н.В. Антиоксиданти у лікуванні хворих на ХГС. // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 4th International Scientific Conference. December 28, 2018, Stuttgart, Germany. – С. 608-613.
 17. Чабан Т.В., Верба Н.В. Показники тромбоцитарної ланки гемостазу та цитокінової системи у хворих на хронічний гепатит С // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти» (Суми, 20-30 травня 2019 року). – м. Суми, Сумський державний університет, 2019. – С. 138-140.
 18. Т.В. Чабан, Н.В. Верба. Вплив процесів перекисного окислення ліпідів/антиоксидантна система на стан тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на хронічний гепатит С. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» (3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький). – Тернопіль, ТДМУ. – Укрмедкнига. – 2019. – С. 163-164.
 19. Верба Н.В. Особливості функціонування системи цитокінів у хворих на хронічний гепатит С. – Актуальна інфектологія. – Т. 8, №1, 2020 – С. 86-87
 20. Верба Н.В. Порушення у тромбоцитарній ланці гемостазу у хворих на хронічний гепатит С та їх корекція // Матеріали четверотої науково-практичної конференції «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (22-23 вересня 2023 року, м. Одеса). – Київ, 2022 – С. 59-60 https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11897

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇСТАЖУВАННЯ:

 • Аспірантура 01.12.2012 – 31.11. 2015 р.р. спеціальність «Інфекційні хвороби»
 • Навчальний курс «Огранізація заходів профілактики ВІЛ від матері до дитини відповідно до міжнародних рекомендацій та національних стандартів», 23-25 червня 2016 року, м. Київ (UNICEF)
 • Харківська медична академія післядипломної освіти, Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому СК № 3490260, «Основи педагогіки і психології вищої та професійної освіти», 10.05.17-24.05.17 р.
 • Атестація в атестаційній комісії при Одеському регіональному інституті державного управління ГАДУ при Президентові України щодо володіння державною мовою, посвідчення № 1061В/2017 від 22 грудня 2017 р.
 • Науково-практичний семінар «Вдосконалення діагностики інтервенцій та комплексної терапії зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози», 12 лютого 2020 р., м. Одеса
 • «Школа безпеки подорожей. Малярія» у рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні, 13 березня 2020 р., м. Одеса
 • Атестована на кафедрі іноземних мов ОНМедУ, 14.06.2021,сертифікат №62 рівень знання англійської мови- В. див.
 • Лікарська категорія до 2026 р. див.