Величко Валентина Іванівна

Посада: Професорка кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Контактна інформація: [email protected], +38 (067) 591 36 63

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Науковий напрямок досліджень: надмірна маса тіла, ожиріння, цукровий діабет, інсулінорезистентність, коморбідний пацієнт

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Комплексна етапна система нагляду, профілактики, диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням», 2012 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • голова асоціації сімейних лікарів Одеського регіону

Величко Валентина – провідний вчений педіатричної допомоги дітям, сімейної медицини, лідер думки у боротьбі із ожирінням у дітей та дорослих. 29 років спостерігає та лікує дітей з першого дня життя. У момент посмішки дитини, яка одужує, вважає себе щасливою.

Завідувачка кафедри сімейної медицини Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професорка; Директор КНП «Дитячого консультативно-діагностичного центру імені Б.Я.Резніка» Одеської міської ради.

У 2008 році відзначена Почесною грамотою мера Одеси за Високі Досягнення у професійній діяльності. У 2014 році відзначена в гуманітарній Програмі «Золотий фонд Одеси – жінки Одеси» за вагомий особистий внесок була нагороджена в розділі «Здоров’я Нації». У 2020 році нагороджена почесним званням «ТОП-доктор 2020 південного регіону» та народним визнанням «Одесит року 2020» у номінації «За особистий внесок у боротьбі з поширенням діабету та ожиріння». Має 29 років лікувального стажу та 19 років педагогічного.

Валентина Величко народилася у 1968 року на Миколаївщині. В 1992 році закінчила педіатричний факультет Одеського медичного інституту імені М.І.Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». 29 років практикуючий педіатр, шлях починався із грудного відділення, як лікар-ординатор, далі працювала завідувачкою грудним відділенням дитячої міської лікарні №1 імені Б.Я.Резніка. У березні 2001 року захистила кандидатську дисертацію. З 2002 року працює в Одеському національному медичному університеті, спочатку як асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб, з 2007 року – доцент. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія на тему: «Комплексна етапна система спостереження, профілактики, диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням». У 2013 році була обрана на посаду завідувачки кафедри сімейної медицини, у 2014 році отримала звання професор.

Має вищі категорії зі спеціалізації «педіатрія» та «загальна практика-сімейна медицина».

Величко Валентина автор більше 230 публікацій, з них у базах WEB of Science та Scopus, 32 – навчально-методичного характеру, 5 методичних розробок, у тому числі: методичні рекомендації  щодо оформлення індивідуального плану та щоденника та Журнал практичних навичок для спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності “Загальна практика – сімейна медицина” для лікарів-інтернів 1-го та 2-го років навчання. Є співавтором уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги для сімейних лікарів «Кольки у немовлят», а також співавтором підручника «Сімейна медицина» для студентів VI курсу в 3-х книгах на українській російській та англійській мовах (всього 9 книг) та ще 2 навчальних посібників та перекладного з англійської мови посібника з  англ. вид.: у3 т.Т.1/за ред. Стюарта Г.Ралстона Медицина за Девідсоном: принципи і практика та навчального посібника «Ожиріння та розлади харчової поведінки: діагностика, профілактика і терапія». Автор близько 10 винаходів та 7 раціональних пропозицій.

Приймає участь у підготовці та поновленні робочих програм спеціалізації спеціалізації лікарів-курсантів, лікарів-інтернів та тематичного удосконалення за фахом «загальна практика – сімейна медицина», «терапія».

Під керівництвом Величко В. захищено 5 кандидатських дисертації. Неодноразово була рецензентом та опонентом кандидатських дисертацій.

З 2013 року по теперішній час є членом Університетської проблемної  комісії за терапевтичними спеціальностями. Була членом спеціалізованих рад із клінічної фармакології, сімейної та внутрішньої медицини у 2014-2020 рр.. У 2020-2021 роках була Головою 2-ох разових спеціалізованих рад за фахом «педіатрія». Провела більше 100 рецензій на статті до журналів та на автореферати дисертацій за різними фахами.

З 2013 року є Головою Асоціації сімейної медицини Одеського регіону.

У лютому 2020 році заснувала науково-практичне об´єднання «Школа Діабету та Надмірної маси тіла» – як просвітницький, соціальний проект на базі кафедри сімейної медицини Одеського національного медичного університету та розпочала підготовку лікарів первинної ланки (педіатрів та сімейних лікарів) з поглиблення знань із ожиріння та цукрового діабету 2-го типу, але основна мета школи – надання підтримки дорослим та дітям, які живуть з діабетом, надмірною масою тіла, ожирінням та їх рідним, підвищення рівню мотивації щодо компенсації діабету та зниження  надмірної маси тіла, також просвітницька місія – пропагування здорового способу життя. Організація декількох скринінгових досліджень щодо раннього виявлення діабету та надмірної маси тіла.

Стала ініціатором Пілотного проекту Одеси «Психологічна підтримка дітей, підлітків, які живуть з Діабетом, та їх батьків».