Тюпа Володимир Володимирович

Посада: Ассистент кафедри інфекційних хвороб

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Напрямки наукових досліджень: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Патогенетична терапія при тяжких формах COVID-19. ISBN 978-966-443-104-7. Тюпа В.В.(асистент). Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених): наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 110-річчю з дня народження І. В. Савицького. Одеса, 22–23 квітня 2021 року: тези доп. — Одеса: ОНМедУ, 2021. — 122 (1) с.
 2. Клінічний випадок тропічної малярії в Одеській області. ISSN 2312-4148. Чабан Т.В.( профессор), Чубач М.І.(асистент), Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Ніколаєва Г.П.(лікар) Актуальна інфектологія. Том 9, № 1, 2021. — 34(1) с.
 3.  Клінічний випадок коронавірусної інфекції COVID-19 у пацієнта з коінфекцією ВІЛ/туберкульоз. ISSN 2312-4148. Чабан Т.В.( профессор), Чубач М.І.(асистент), Тюпа В.В.(асистент), Лаврюкова С.Я.(асистент), Пастерначенко Н.С.(асистент), Бошкова Л.К.(лікар), Кузьміна О.В.(асистент).Актуальна інфектологія. Том 9, № 1, 2021. . — 35(1) с.
 4. ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ COVID – 19. ISBN – 978-1-63848-662-6 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XXVII. Чабан Т.В.( профессор), Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент) MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH AND INNOVATION Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference Amsterdam, Netherlands May 25 – 28, 2021. —  343-347p.
 5. РОЛЬ ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ СOVID – 19 – АССОЦИИРОВАННОЙ КОАГУЛОПАТИИ. ISBN – 978-1-63848-661-9 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XXVI. Чабан Т.В.( профессор), Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент).The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. —  345-349 p.
 6. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ – COVID-19. ISBN – 978-1-63848-661-9 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XXVI. Чабан Т.В.( профессор), Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент). The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. — 349-354 p.
 7. РОЛЬ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ У МЕХАНІЗМАХ РОЗВИТКУ ЗАПАЛЕННЯ. ISBN – 978-1-63848-661-9 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XXVI. Чабан Т.В.( профессор), Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент). The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. — 354-357 p.
 8. ДИСФУНКЦІЯ СИСТЕМИ ЦИТОКІНІВ ПРИ COVID-19. ISBN – 978-9-40361-483-0. Тюпа В.В.(асистент). The XII International Science Conference «Current issues, achievements and prospects of Science and education», May 03 – 05, 2021, Athens, Greece. — 128-131 p.
 9. ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ПАТОГЕНЕЗА СOVID – 19. . ISBN – 978-1-63848-660-2 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XXV. Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент). The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. —  267-269 p.
 10. РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА И АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В ПАТОГЕНЕЗЕ COVID – 19. ISBN – 978-1-63848-660-2 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XXV. Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент). The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. —  289-292 p.
 11. КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ У БОЛЬНЫХ COVID – 19. ISBN – 978-1-63848-660-2 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XXV. Чабан Т.В.( профессор), Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент) The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria. — 292-295 p.
 12. ПОРУШЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА COVID-19. УДК 616.9.  Чабан Т.В.( профессор), Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент)  ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ У ДІАГНОСТИЦІ, ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ Х з’їзд інфекціоністів України. 6-7 жовтня 2021 року, м. Суми.— 157-158 с.
 13. ЗМІНИ В СИСТЕМІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА COVID-19 З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ. УДК 616.9.  Чабан Т.В.( профессор), Тюпа В.В.(асистент), Кузьміна О.В.(асистент), Бочаров В.М.(асистент)  ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ У ДІАГНОСТИЦІ, ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ Х з’їзд інфекціоністів України. 6-7 жовтня 2021 року, м. Суми.— 155-157 с.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Науково-педагогічне стажування на тему: «Ways of improving the training of future professional medical and pharmaceutical specialists in Ukraine and EU countries» за фахом «медичні науки (180 год/6,0 кредитів ECTS) November 16 – December 28, 2020, Lublin, Republic of Poland, № MSI-162832-UML від 28.12.2020 див.
 • Харківська медична академія післядипломної освіти; «Психолого-педагогічні основи вищої освіти» (78 год., на період 15.11.2021 – 29.11.2021). Посвідчення до диплому № С17020785 див.
 • Сертифікат №1035 учасника проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача.  11-14.07.2022 10 акад. годин див.