Тихонова Сусанна Адольфівна

Тихонова Сусанна Адольфівна – лікар-кардіолог вищої категорії, кардіолог- консультант Центру реконструктивної та відновної медицини (університетська клініка ОНМедУ), член Асоціації кардіологів України, Європейської асоціації кардіологів, Асоціації антивікової і профілактичної медицини України (лікар-експерт).

У 1987 році з відзнакою закінчила Одеський медичний інститут ім. М. І. Пирогова. Після чого 3 роки відпрацювала лікарем-кардіологом в лікувальних установах Одеси.

З 1991 року Сусанна Адольфівна стала асистентом кафедри госпітальної терапії Одеського державного медичного університету.

З 2002 року була доцентом кафедри госпітальної терапії Одеського державного медичного університету, а з 2005 – доцентом кафедри внутрішньої медицини (з 2007 року – кафедра внутрішньої медицини №2).

Тихонова Сусанна Адольфівна захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» з питань оптимізації лікування гіпертонічної хвороби. А в 2011 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» на тему: «Предиктори формування гіпертензивного фенотипу в осіб молодого віку зі спадковою схильністю до гіпертонічної хвороби».

Основні напрямки наукової діяльності – розробка персоніфікованих методів первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань на основі детекції молекулярно-генетичних маркерів цих захворювань.

У 2012 році Сусанна Адольфівна була обрана на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №2. Вона написала понад 65 наукових робіт, з них 4 – у закордонних журналах, 1 навчальний посібник для студентів і лікарів «Невідкладна терапія», методичні рекомендації з грифом МОЗ України по лікуванню гіпертонічної хвороби.

 На даний момент Сусанна Адольфівна продовжує свою роботу над оптимізацією лікування серцево-судинних захворювань та відтворює свої знання для майбутніх поколінь лікарів.