Шевчук Ганна Юріївна

Посада: завідувач учбової частини кафедри, доцент

Науковий ступінь: к.б.н.

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрями наукових досліджень: Молекулярно-генетина діагностика вірусних захворювань

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): “Молекулярно-генетичне різноманіття видів роду Sorghum Moench півдня України” (2012)

Наукові праці:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iFv30YYAAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5041-7283

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Членство в професійних організаціях:

  • Українське товариство генетиків та селекціонерів ім. М.І. Вавілова УААН
  • Товариство мікробіологів України ім . С.М. Виноградського (ТМУ)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  • Міжнародне науково-педагогічне стажування для викладачів медичних навчальних закладів «Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives» від Faculty of Education, University of Bialystok (Білосток, Польща) (2022)
  • «Психолого-педагогiчни основи вищої освiти» від Харьковська АПО (2020)
  • «Основи педагогіки, психології і методики викладання у вищий медичний школі з позицій Євроінтеграції» від Одеського національного медичного університету (2015)