Прус Руслан Володимирович

ПОСАДА: доцент кафедри анатомії людини

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: Нормальна анатомія. Черепно-мозкова травма легкого ступня тяжкості. Морфологічні та гістологічні дослідження головного мозку, печінки, міокарду та нирок при черепно-мозкової травмі легкого ступеня тяжкості.

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): “Морфологічні особливості головного мозку, печінки, міокарду та нирок щурів різного віку за умов експериментальної черепно-мозкової травми легкого ступеня тяжкості” (29 червня 2021 р.)

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=j_0biIwAAAAJ&hl=ru&oi=ao

ORCID: 0000-0002-8548-6892

Researcher ID: https://www.researchgate.net/profile/Ruslan-Prus 

Scopus Author ID:  57224370399

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Член НТ АГЕТ (Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів) України. див.
  • Член Європейської федерації експериментальної морфології (European Federation for Experimental Morphology). див.
  • Член Міжнародної федерації анатомічних асоціацій (International Federation of Association of Anatomists). див.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

  1. Харківська медична академія після дипломної освіти 2019р. «Психолого – педагогічні основи вищої освіти.» Посв. № СК- 45477677.
  2. НМедУ ім. Богомольця інститут післядипломної освіти. Посв. № ДНП-19535. 2020р.
  3. Стажування: Royal College of Surgeons in Ireland, Postdoctoral researcher at the department Physiology and Medical Physics (Dublin, Ireland), 01.11.2022 to current.