Павленко Олена Віталіївна

Посада: Доцент кафедри інфекційних хвороб

Науковий ступінь: Кандидат медичних наук

Контактна інформація: [email protected]

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Напрямки наукових досліджень: «Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цітокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція»

Тема дисертаційної роботи (рік захисту): «Сучасні підходи до діагностики та лікування гострих кишкових інфекцій вірусної етіології», 2011 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 1. Павленко О.В. Проблемно-орієнтоване навчання як один з інтерактивних методів у вивченні пропедевтики дитячих хвороб / Федорченко О.В., Павленко О.В., Герасименко О.А., B.О.Майчук // Вестник морской медицины. – №1 (78) 2018. – С.9-13.
 2. Павленко О.В. (2019) Стан систем гомеостазу у хворих на інфекційну екзему / І.М. Шухтіна, В.В. Шухтін, В.І. Хрущ, О.В. Павленко // Врачебное дело. – №4 (1152). – С. 8-15. Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах Scopus)
 3. Степанов Ю.М., Косинська С.В., Павленко О.В. (2018) Клінічний досвід ведення хворих на аутоіммунні захворювання печінки з урахуванням останніх рекомендацій EASL / Ю.М. Степанов, С.В. Косинська, О.В. Павленко // Патология. – Том 15, № 1(42), C. 101-108 (Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах Web of Science)
 4. Павленко Е.В. Стронгилоидоз. Обзор литературы и клинические случаи / Т.В. Чабан, Р.П. Дзыгал, Е.В. Павленко, О.Н. Майстренко // Materials of 6th international youth conference “Perspectives of science and education” (14th December 2018, New York). New York. – 2018/ – P.p. 658-668.
 5. Павленко Е.В. Клинический случай бешенства / Е.В. Павленко, Л.М. Скрипник, Лаврюкова С.Я., Пастерниченко Н.С., Железняк С.В., Гудзь В.А. // Materials of 4th international scientific conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solution” (28th December 2018, Stugardt). Stugardt. – 2018/ – P.p. 614-620.
 6. Павленко Е.В. Новые подходы к лечению лямблиоза у взрослых / А.Л. Роганкова, Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко, О.Н. Майстренко, Н.А. Жураковская // Матеріали науково-практичної конференції «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях». ( 2017, м. Київ). – Київ, 2017. – С.75.
 7. Павленко Е.В. Опыт применения препарата прямого противовирусного действия «Харвони» у больных с хроническим гепатитом С / Т.В. Чабан, Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко, А.Л. Роганкова // Матеріали науково-практичної конференції «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» (2018, м.Київ). – Київ, 2018. – С.75-77.
 8. Павленко Е.В. Чем опасен бабезиоз? / Е.В. Павленко, Л.М. Скрипник, А.Л. Роганкова // Матеріали науково-практичної конференції «Инфекционные заболевания путешественников. Совеременные вызовы и состояние проблемы в Украине» (14-15 березня 2019р., м.Одеса). – Одеса, 2019. – С. 130-132.
 9. Павленко Е.В. Актуальность вирусного гепатита Е для путешествующих / Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко, А.Л. Роганкова // Матеріали науково-практичної конференції «Инфекционные заболевания путешественников. Совеременные вызовы и состояние проблемы в Украине» (14-15 березня 2019р., м.Одеса). – Одеса, 2019. – С. 135-137.
 10. Павленко Е.В. Патогенетическое лечение лямблиоза / Т.В. Чабан, А.Л. Роганкова, Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко // Матеріали науково-практичної конференції «Инфекционные заболевания путешественников. Совеременные вызовы и состояние проблемы в Украине» (14-15 березня 2019р., м.Одеса). – Одеса, 2019. – С. 137-138.
 11. Павленко Е.В. Клинический случай микст-инфекции лихорадки денге и вирусного гепатита Е / Л.М. Скрипник, Е.В. Павленко, А.Л. Роганкова // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (12-13 березня 2020 р., м. Одеса). – Одеса, 2020. – С.113-114.
 12. Клінічний випадок токсичного гепатиту у підлітка / Павленко О.В., Скрипник Л.М., Роганкова А.Л. / Актуальна інфектологія. Том 9, №1, 2021. С.25
 13. Криптоспоридії як збудники секреторних діарей / Скрипник Л.М., Павленко О.В., Роганкова А.Л. / Актуальна інфектологія. Том 9, №1, 2021. С.27-28

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Харківська медична академія післядипломної освіти «Психолого-педагогічні основи вищої освіти», тематичне удосконалення 20.09-04.10.2017 Посвідчення до диплому ЛТ ВЕ№ 008972 див.
 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, тривалістю 142 академічних години (4,5 кредити ECTS) у період з 30.10.19 по 27.11.19 р див.
 • Національний фармацевтичний університет Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПП-00691 з 08.06.22 по 22.06.2022 «Інноваційні технології викладання» 75 год/2,5 кредитів ЄКТС див.
 • Сертифікат №608 учасника проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача.  11-14.07.2022 10 акад. годин див.