Пам’ятка першокурсникам

З 01 вересня 2016 р. з першого курсу в ОНМедУ започатковано підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:

 • за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 1500 осіб);
 • за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 300 осіб);
 • за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. – ліцензований обсяг 250 осіб).

Також здійснюється підготовка фахівців першого (бакалавр) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 053 “Психологія”:

 • Денна форма навчання 4 років
 • Денна форма магистратури навчання 1.5 років
 • Заочна форма магистратури навчання 2 років
 • Заочна форма бакалавр навчання 4.5 років

УРОЧИСТА КЛЯТВА СТУДЕНТА-ПЕРШОКУРСНИКА

Вступаючи в сім’ю студентів Одеського національного медичного університету, урочисто обіцяю моїм вчителям і товаришам по навчанню:

 • присвятити життя благородній справі збереження здоров’я людини, утвердженню здорового способу життя;
 • глибоко опанувати медичні знання і лікарську практику, гідно продовжувати справу моїх вчителів і вихователів;
 • сприяти збереженню кращих традицій університету та його доброго імені;
 • бути дисциплінованим у навчанні, прикладом у побуті і виконанні громадських обов’язків, постійно розширювати свій кругозір;
 • наслідувати заповіти корифеїв медичної науки, поважати своїх вчителів і товаришів, цінувати і зміцнювати студентську дружбу, виховувати в собі принциповість, відвертість і відповідальність;
 • після одержання звання лікаря працюватиму там, де найбільш потрібні мої знання, негайно відгукуватимусь на прохання людей, що потребують медичної допомоги;
 • куди б не посилала мене Батьківщина, всюди чесно працюватиму, буду відданим обраній справі, сприятиму розвитку медичної науки;
 • якщо не дотримаю цієї урочистої обіцянки, втрачу право носити почесне звання студента Одеського національного медичного університету.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Одеський національний медичний університет (ОНМедУ) розпочав свою діяльність у 1900 році як медичний факультет Новоросійського університету. В 1920 році медичний факультет був перетворений у медичну академію, а з 1921 року став самостійним медичним інститутом (з 1954 р. носив ім’я М.І. Пирогова). Постановою Кабінету Міністрів від 29.08.1994 року йому присвоєно статус університету. У 2010 році університету надано статус національного.

Одеський національний медичний університет — багатопрофільний навчально-науково-лікувальний центр підготовки фахівців, післядипломної освіти й удосконалення лікарів і науково-педагогічних кадрів.

Сьогодні ОНМедУ — один із лідерів реформування медичної освіти, зусилля співробітників якого зосереджені на інтеграції освіти і науки України в єдиний Європейський освітній і науковий простір.

За роки існування університету склалися і продовжують успішно діяти відомі науково-педагогічні школи, що принесли університету світову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені нашого університету:

 • акушерсько-гінекологічна, заснована та розвинена видатними вченими: Агароновим А.М., Малим А.І., Куколєвим Я.В., Рембезом І.М., Шилейко В.А., академіком НАМН України Запорожаном В.М.;
 • анестезіологічна, заснована професором Аряєвим Л.М., який є фундатором першої кафедри анестезіології в Україні та його послідовниками проф. Владикою А.С., з.д.н.т. України, проф. Чуєвим П.М., проф. Тарабриним О.О.;
 • біохімічна, створена проф. Медведєвим А.К. і розвинена професорами Розенфельдом Л.Є., Цуверкаловим Д.А., Савицьким І.В., Мар-дашком О.О.;
 • імунологічна, сформувалася на базі кафедри медичної біології завдяки науковій діяльності лауреата Державної премії України, з.д.н.т. України, проф. Бажори Ю.І.;
 • неврологічна, заснована проф. Поповим Н.М. та розвинена його послідовниками проф. Янишевським В.Є., академіком АН України Маркєловим Г.І., професорами Шараповим В.І., Соколянським Г.Г., заслуженим робітником вищої школи, професором Курако Ю.Л., проф. Соном А.С.;
 • офтальмологічна, заснована у 1903 році відомим вченим Головіним С.С., продовжувачем ідей якого став Філатов В.П. – академік, Герой Соціалістичної праці, Лауреат декількох Державних премій; успіхи школи тісно пов’язані з іменами професорів: Кальфа С.Ф., Черкасова І.С., Логая І.М., з.д.н.т. України Венгер Г.Ю.;
 • педіатрична, заснована проф. Якубовичем В.Ф. і розвинена видатним вченим проф. Гогетидзе С.К., Скроцьким А.І., проф. Зузановою В.І., з.д.н.т. України, проф. Якименко Т.М. і академіком АМН України, двічі Лауреатом Державної премії України, проф. Резніком Б.Я.; з.д.н.т. України, проф. Зубаренко О.В., лауреатом Державної премії, проф. Бабієм І.Л., чл.-кор. НАМН України, проф. Аряєвим М.Л., проф. Харченко Ю.П.;
 • рентгенологічна, створена Розенблатом Я.М. та в подальшому розвинена проф. Усаченко М.І., з.д. н.т. України, проф. Дубовим Є.Д.; з.д.н.т. України, проф. Соколовим В.М.;
 • санітарно-гігієнічна, створена в 1903 р. з відкриттям кафедри гігієни та однойменного інституту при Новоросійському університеті, який очолив видатний вчений-гігієніст Г.В. Хлопін. В той же час в Одесі відкрито першу бактеріологічну станцію. Були створені профільні кафедри комунальної гігієни, гігієни праці, гігієни харчування тощо. Саме в Одесі була створена перша в світі кафедра епідеміології, яку очолював Громашевський Л.В. В подальшому, вже у складі медичного інституту, кафедру гігієни очолив видатний гігієніст проф. Стояновський О.Ф. З 1966 по 1983 р.р. кафедру очолював його учень проф. Бабов Д.М. Кафедра стала провідною в колишньому СРСР з токсикологічних досліджень змащувально-охолоджуючих присадок та дослідження проблеми санітарно-гігієнічної охорони моря;
 • терапевтична, заснована проф. Вольтером П.А. та пов’язана з іменами професорів: Левашова С.В., Яновського Ф.Г., Дмитренка Л.Ф., Стражеска Н.Д., з.д.н.т. України Левіної Ц.О., академіка АМН СРСР Ясиновського М.О., Мінакова О.П., Золотарьова А.Є., з.д.н.т. України Якименко О.О., Юрлова В.М., Полякова А.Є, Золоторьової Н.А., Карпенко Ю.І., доц. Штанько В.А.;
 • урологічна, пов’язана з іменами професорів Гаспаряна А.М., Веліканова К.А., Костєва Ф.І.;
 • фармакологічна, заснована в 1902 р. видатним вченим, проф. Борисовим П.Я. та розвинена відомими вченими в області фармакології та токсикології — професорами Лавровим Д.М., Цигановим С.В., Максимовичем Я.Б., чл.-кор. НАМН України, з.д.н.т. України, проф. Кресюном В.Й.;
 • фізіологічна, засновником її був проф. Сєченов І.М., а послідовниками — професори Веріго Б.В., Бабкін Б.Л., академік НАН України, лауреат державної премії України, проф. Сєрков Ф.М., проф. Макулькін Р.Ф., з.д.н.т. України, проф. Шандра О.А., проф. Годлевський Л.С.;
 • хірургічна, у витоків її створення були світочі хірургії ХІХ століття Пирогов М.І., Скліфасовський М.В., послідовниками були професори: Налівкін А.А., Зильберберг Я.В., з.д.н.т. України Дейнека І.Я., Волошін М.Я., з.д.н.т. України Двужильна К.Д., з.д.н.т., лауреат Державної премії України Доценко О.П., Дмитрієв Б.І., а нині є з.д.н.т. України, проф. Гешелін С.О., лауреат Державної премії України, з.д.н.т. України, проф. Грубнік В.В., заслужений лікар України, проф. Запорожченко Б.С. та ін.;

Навчальний, науковий та лікувально-профілактичний процес в університеті здійснюють колективи 66 кафедр. Навчання проводять понад 1371 викладачів — професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, серед них: 2 академіка НАМН України (проф. В.М.Запорожан, проф. А.О. Лобенко), 4 члени-кореспонденти НАМН України (професори В.Й. Кресюн, М.Л. Аряєв, В.С. Бітенський, К.М. Косенко), 4 лауреати Державної премії України, 2 лауреати премії Ленінського комсомолу, 19 заслужениих діячів науки і техніки, 3 заслужених винахідника, раціоналізатора, 22 заслужених лікаря, 2 заслужених працівника освіти, 4 члени Президії і експертних рад Департаменту атестації кадрів і Державної атестаційної комісії МОНмолодьспорту України, 52 члени спеціалізованих вчених рад.

Колектив університету тривалий час плідно працює у складі Європейської і Міжнародної асоціацій університетів. ОНМедУ включено до списку університетів UNICEF та WHO. Університет продовжує роботу в Європейській асоціації університетів (СRE), Міжнародній асоціації університетів (ІАU), Асоціації медичних факультетів Європи (Мedin) і Великій Болонській хартії університетів (Magna Charta Universitatum).

Для здійснення освітньої діяльності університет має необхідну матеріально-наукову та технічну базу. У розпорядженні студентів студентська і наукова бібліотеки, в тому числі електронна, музей історії університету, анатомічний музей, спортивний комплекс, спортивно-оздоровчий табір «Медик», розташований на узбережжі Чорного моря, санаторій-профілакторій, 5 гуртожитків.

Навчання здійснюється на 44 клінічних кафедрах, розташованих на базі 62 лікувально-профілактичних установ м. Одеси, Миколаєва, 2 сільських амбулаторій. Університет має 3 власні університетські клініки, які надають можливість проведення сучасних наукових досліджень і високоспеціалізованого лікування хворих.

В ОНМедУ використовуються нові електронні технології, які доступні студентам через глобальну мережу інтернету.

В університеті працює видавничо-поліграфічний комплекс, який видає навчальну, наукову літературу українською, російською, англійською та французькою мовами на паперовому й електронному носіях.

Особлива увага приділяється навчально-виховної роботи із студентами. Досвідченими співробітниками кафедр проводиться курація студентських груп 1-3 курсів. Існує студентський загін «Майбутнє», який здійснює курацію дітей у міських дитячих притулках м. Одеси; загін «Милосердя», який надає різноманітну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, праці.

Плідно працюють студентські ради факультетів, студентське самоврядування університету, професійна спілка студентів-медиків.

Для поліпшення спортивно-оздоровчої роботи студентів регулярно проводяться університетські спартакіади; студенти залучаються до занять у групах спортивного вдосконалення у спорткомплексі університету, спортивних залах гуртожитків університету № 1/2 і 2.

Формуванню художніх і творчих здібностей студентів, їх відпочинку сприяє те, що в ОНМедУ функціонує Центр студентської творчості «Vita».

Студенти університету беруть активну участь у громадському, творчому і спортивному житті міста, області, країни.

Сучасні новини з життя університету, розповіді про досягнення вчених, корисні поради студентам містять багатотиражні газети «Пульс» та «Его Величество – пациент».

УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА

Бібліотечний фонд університету (понад 805 тис. прим. документів) представлений виданнями універсальної тематики.

Систему обслуговування бібліотеки складають:

 • студентський абонемент (вул. Мечникова, 2);
 • комп’ютерний зал для студентів, який надає доступ до електронних видань видавництва університету, матеріалів кафедр ОНМедУ, доступ до Інтернет (Мечникова, 2);
 • читальний зал і відділ суспільно-політичної літератури;
 • абонемент наукової літератури, який пропонує читачам наукову та навчальну літературу з фонду бібліотеки по медицині та суміжних наук (Валіховський пров., 3);
 • читальний зал професорсько-викладацького складу (Валіховський пров., 3);
 • абонемент художньої літератури (вул. Воробйова, 11, гурт. № 3).

Бібліотека працює понеділок-п’ятниця з 10:00 до 17:00; вівторок — з 13:00 до 17:00; читальний і комп’ютерний зали: понеділок — п’ятниця з 13:00 до 20:00; субота, неділя – вихідні дні.

Читальний і комп’ютерний зали: понеділок – п’ятниця з 13:00 до 20:00; субота, неділя – вихідні дні. Запис студентів усіх факультетів до бібліотеки проводиться на абонементі навчальної літератури за адресою: вул. Мечникова, 2. Зав. відділом: Брюханова Марина Халітівна тел. 718-54-75. Для запису у бібліотеку необхідно мати: паспорт, 1 фо-токартку 3 x 4 см, штрих-код.

Студент — читач бібліотеки — зобов’язаний:

 • дбайливо ставитися до книг, отриманих у бібліотеці, дбати про їх збереження;
 • не псувати книги (заборонено підкреслювати, загинати та виривати сторінки);
 • здавати літературу точно в указаний термін;
 • загублені або зіпсовані книги заміняти такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.

Навчальна література видається на період вивчення дисципліни, пі-сля якого книги повертаються до бібліотеки у дводенний термін. При порушенні цієї вимоги студент позбавляється права користування бібліотекою.

Студенти, які не одержали підручників на абонементі, мають можливість користуватися ними в читальному залі електронній бібліотеці університету, в якому надано доступ: до ресурсів мережі Internet; електронного каталогу бібліотеки; електронних підручників і навчально-методичних матеріалів кафедр університету. Wi-Fi зона дозволяє студе-нтам одержувати необхідну інформацію з всесвітньої мережі безпосередньо, використовуючи власний комп’ютер.

Бібліотека дозволяє отримати як друковані видання книг, так і їх копії в електронному вигляді (картинки, pdf-файли і т.д.). Для того, щоб їх отримати, потрібно піднятися в читальний зал (2 поверх), і мати при собі: студентський квиток (при його відсутності, довідку з деканату); носій пам’яті (флешка, CD/DVD).

Також можливо подивитися книги, які є в бібліотеці, і матеріали кафедр (їх можна скачати) на сайті http://info.odmu.edu.ua. Для входу на сайт потрібно ввести логін і пароль, які Ви можете отримати в читальному залі, маючи при собі студентський квиток. Матеріали, розміщені в електронній бібліотеці, допускається використовувати, копіювати, цитувати виключно в некомерційних цілях з дотриманням відповідних положень чинного авторського законодавства. Отримати електронні видання книг можна тільки особисто, на Ваш носій інформації. Консультанти по роботі з електронними ресурсами — Оніщенко Наталія Миколаївна, Кузьмічов Петро Олегович; тел.: 718-54-75.

Блог бібліотеки ОНМедУ, в якому Ви знайдете багато корисної ін-формації: http://odmu-bib.blogspot.com або через сайт університету.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ, ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В УНІВЕРСИТЕТІ

Права та обов’язки студентів визначаються діючими законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, Статутом університету. Правила внутрішнього розпорядку регулюють поведінку всіх осіб, які навчаються в університеті, і є обов’язковими для виконання у навчальний і позанавчальний час на території університету, в навчаль-них корпусах і лікувально-профілактичних закладах, студентських гуртожитках, їдальнях, спортивних залах, під час проведення масових заходів в університеті, на факультетах, в академічних групах.

Студенти мають право на:

 • навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня;
 • користування навчальною, методичною, науковою, культурною, спортивною, оздоровчою базами, бібліотеками, інформаційними фондами;
 • отримування на кафедрах методичного забезпечення навчального процесу та інформацію щодо оцінок рівня засвоєння навчального матеріалу;
 • участь у навчальних олімпіадах, науково-дослідній роботі, наукових форумах, виставках, публікації наукових повідомлень та інших ви-дах наукової діяльності;
 • особисту або через своїх представників участь у студентському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту;
 • отримання стипендій в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також стипендій, призначених юридичними та фізични-ми особами, які направили їх на навчання відповідно до законодавства;
 • забезпечення гуртожитком у межах наявних місць;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого закладу освіти у порядку, встановленому згідно з положенням, яке затверджує МОН України.

Студенти зобов’язані:

 • дотримуватися законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку університету;
 • отримати в деканаті факультету студентський квіток, індивідуальний навчальний план, залікову книжку студента, за які він несе пер-сональну відповідальність; відновлення цих документів при втраті супроводжується доганою із занесенням в особову справу;
 • в процесі навчання глибоко оволодівати знаннями, вміннями і навичками, професійною майстерністю, систематично підвищувати зага-льнокультурний рівень;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графі-ком навчального процесу;
 • відвідувати усі види навчальних занять;
 • у разі пропуску занять повідомити декана або його заступника, вказавши причини пропуску занять у дводенний термін;
 • своєчасно проходити перевірку стану здоров’я, флюорографічне обстеження, щеплення;
 • дбайливо ставитись до майна університету, не допускати необ-ережного або умисного його пошкодження або знищення; відшкодову-вати заподіяні такими діями збитки в порядку та в розмірах, передбаче-них чинним законодавством;
 • підтримувати чистоту і порядок в аудиторіях, лабораторіях, на-вчальних корпусах, на території університету і студентському гуртожитку;
 • одягатись відповідно звання студента медичного університету;
 • при спілкуванні з викладачами, працівниками, товаришами та іншими особами, які навчаються в університеті, бути ввічливими, привітними, доброзичливими;
 • достойною поведінкою підтримувати високий статус студента на території університету та за її межами, дорожити честю університету та підтримувати його авторитет.

За відмінну успішність, активну участь у науково-дослідної роботі, громадському житті університету для студентів запроваджуються моральне та (або) матеріальне заохочення (подяка, іменні стипендії тощо).

Особам, які навчаються в університеті, забороняється:

 • пропускати без поважних причин навчальні заняття, обов’язкові, виховні, організаційні та інші заходи;
 • запізнюватися на заняття;
 • під час навчального процесу користуватися мобільним зв’язком (наказ МОН України від 24.05.07 р. № 420);
 • палити та вживати алкогольні напої в навчальних приміщеннях, гуртожитках та на території університету;
 • вживати нецензурну лексику, порушувати громадський порядок університету.

За порушення навчальної дисципліни, пропуски занять без поваж-ної причини, невиконання навчального плану, порушення правил внутрішнього розпорядку та розпорядку проживання в гуртожитку до студентів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення, як: за-уваження, догана, позбавлення стипендії, виселення з гуртожитку, ви-ключення з навчального закладу.

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ

Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок дер-жавного бюджету, можуть призначатися академічні або (і) соціальні стипендії згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 (зі змінами) «Питання стипендіального забезпечення», а також Положення про стипендіальне і матеріальне забезпечення осіб, які навчаються в ОНМедУ (наказ від 31.05.2013 р. № 239-о).

Академічними стипендіями є:

 1. ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 2. іменні або персональні стипендії навчального закладу;
 3. стипендії загальнодержавного рівня: Президента України, Верхов-ної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються за результатами навчання, активною участю у нау-ковій роботи, громадському житті тощо, розміри та порядок при-значення яких визначаються окремими нормативними актами.

Академічна ординарна стипендія призначається студентам, які за результатами семестрового контролю своєчасно мають середній бал успішності 4.00-4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання, а також сту-дентам першого року навчання до першого семестрового контролю. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 5.00 за п’ятибальною шкалою оцінювання, розмір орди-нарної академічної стипендії збільшується. Перелік навчальних дисци-плін і форм підсумкового семестрового контролю для призначення сти-пендій визначається робочими навчальними планами за напрямами і спеціальностями.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, незалежно від результатів семестрового контролю, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлена Кабінетом Міністрів України; у разі їх відмінного навчання додатково до соціальної призначається 60 грн. Крім того, студенти даної категорії, які не перебувають під піклуванням (після 18 років), при зачисленні до університету зара-ховується на повне державне і забезпечуються: щорічною грошовою допомогою, без-коштовним проживанням у гуртожитку, щомісячною грошовою компенсацією на хар-чування, щорічною допомогою для придбання навчальної літератури, щорічною допо-могою для придбання одягу, взуття і м’якого інвентарю, а також мають право на грошо-ву допомогу при працевлаштуванні. Студенти з числа дітей-сиріт, що перебувають під піклуванням (до 18 років), забезпечуються тільки щорічною матеріальною допомогою, безкоштовними обідами і гуртожитком.

Студентам, які потребують соціального захисту (пільгові категорії) і втратили право на академічну ординарну стипендію, призначається соціальна стипендія (% мінімальної ординарної академічної стипендії):

 1. з малозабезпечених сімей – 109 %. Підтверджуючими документами цій категорії є: довідка про склад сім’ї, діюча довідка про отримання відповідної державної допомоги згідно законодавства;
 2. студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи – 109%. Підтверджуючими документами цій категорії є: діюче посвідчення дитина-інвалід або інвалід І-ІІІ групи;
 3. з числа осіб, яким згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 50 %. Підтверджуючими документами цій категорії є: посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, довідка встановленого зразка для дитячої, 1-4-ї категорій;
 4. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи – в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб за рахунок коштів державного бюджету, та мають право на гуртожиток. Підтверджуючими документами є: довідка з шахти за підписом директора і начальника відділу кадрів з зазначенням ідентифікацій-ного коду шахті, витяг з трудової книжки, свідоцтво про народження;
 5. студентам, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається за денною формою навчання – 100 %. Підтверджуючими документами цій категорії є: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про одруження.

Стипендіатам, які мають дітей віком до 3-х років і продовжують навчання за денною формою, також виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством.

Студентам з малозабезпечених сімей, а також тим, що є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи у випадку, коли вони одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію, додатково виплачується соціальна стипендія у розмірі 9 % мінімальної ординарної академічної стипендії.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 1-ГО КУРСУ

Загальний порядок відрахування, переведення, поновлення студентів зазначений у «Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого МОНмолодьспорту України від 15.07.1996 р. № 245. Згідно цього наказу студент може бути відрахований з вищого закладу освіти:

 • за власним бажанням;
 • за станом здоров’я на підставі висновку лікувально-консультативної комісії;
 • за академічну неуспішність;
 • за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, умов договору про навчання;
 • у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти.

Згідно цього наказу переведення студентів 1-го курсу до іншого вузу, а також поновлення студентів на 1-й курс вищих закладів освіти забороняється.

Згідно наказу МОНмолодьспорту України від 06.06.1996 р. № 191 «Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» студенти 1-го курсу вищих закладів освіти також не користуються правом на повторне навчання.

Студентам, які вибули з першого курсу вищого закладу освіти і не складали екзамени і заліки, видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав.