Пацков Андрій Олександрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: к.мед.н.

Контактна інформація: [email protected], +38 (098) 818 95 95

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Напрямки наукових досліджень: передонкопатологія шийки матки

Тема дисертаційної роботи (рік захісту): Кандидат медичних наук 14.01.01 Акушерство і гінекологія. «Оптимізація тактики ведення жінок раннього репродуктивного віку з ектопією циліндричного епітелію шийки матки на тлі інфікування вірусом папіломи людини», 2020 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Діагностичні особливості (цитологічні, ендоскопічні, морфологічні) у пацієнток з фізіологічною ектопією з та без інфікування вірусом папіломи людини / В. Г. Дубініна, О. В. Лук’янчук, А. О. Пацков, Н. Г. Кузєва. Зб. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ, 2016. Вип. 2 (38). С. 172–177.
 • Носенко О. М., Пацков А. О., Апанасенко Н. А. Імуногістохімічне визначення р16INK4A, Ki-67, p53 в діагностиці захворювань шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції. Вісник морської медицини. 2017. № 3 (76). С. 78–83.
 • Пацков А. О. Роль папіломавірусної інфекції у розвитку патології шийки матки у жінок репродуктивного віку Одеської області. Вісник морської медицини. 2017. № 4 (77). С. 108–113.
 • Пацков А. О. Порівняльний аналіз кольпоскопічних та цитологічних даних пацієнток з фізіологічною ектопією шийки матки в залежності від інфікування вірусом папіломи людини. Вісник морської медицини. 2018. № 3 (80). С. 57–62.
 • Patskov AO. Expression of the initiator caspase-8 in the epithelium of physiological ectopy in young women, infected with Human papillomaviruses. Journal of Education, Health and Sport. 2018. № 8 (7). Р. 453–462.
 • Носенко О. М., Пацков А. О., Кузєва Н. Г. Вплив папіломавірусної інфекції людини на стан зони трансформації при фізіологічній ектопії шийки матки. Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. м. Яремче, 29-30 листоп. 2018 р. Івано-Франківськ, 2018. С. 34.
 • Пацков А. О. Фізіологічна ектопія шийки матки і папіломавірусна інфекція низького та високого канцерогенного ризику. Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. м. Чернівці, 21-22 лютого 2019 р. Чернівці, 2019. С. 102–106.
 • Бондар О.В., Рибін А.І., Пацков А. О. Емоційне вигорання і питання професійної психологічної підго-товки лікарів-онкологів. Медична освіта-2021-Т.3; С.23-30
 • 1.Патент на корисну модель № 115398   від 10.04.2017 Спосіб комплексного лікування місцеворозповсюдженного раку молочної залози Дубініна В.Г.,Бондар О.В., Вододюк В.Ю., Пацков А.О.
 • Патент на винахід № 119770 від 12.08.2019 Спосіб комплексного лі-кування місцеворозпов-сюдженного раку молоч-ної залози Дубініна В.Г., Бондар О.В., Вододюк В.Ю., Пацков А.О.

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • практикуючий лікар онкогінеколог

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ:

 • Сучасні технології викладання у вищих наукових закладах на основі психолого-педігогічних та моральних аспектів» 02-06.12.2021. Асоціація лікарів Карпатського регіону. Івано-Франківська академія Івана Золотоустого